Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -09Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK IX - 2013


 EDITORIAL
CHRÁNĚNÝ AREÁL ŠÁNDORKY - LOKALITA
XEROTERMNÍ VEGETACE JIŽNÍHO ÚPATÍ
ŠTIAVNICKÝCH VRCHŮ
Stanislav David

PDF
VPLYV VYBRANÝCH KLIMATICKÝCH FAKTOROV
NA JEDINCE LOKÁLNEJ POPULÁCIE KRITICKY
OHROZENÉHO DRUHU XEROLOMA CYLINDRACEA
(SIBTH.ET SM.) HOLUB.
Mária Biela

PDF

PRÍSPEVOK K POZNANIU ÔS A KUTAVIEK
(HYMENOPTERA: VESPIDAE ET SPHECIFORMES
V HRONSKEJ Z ŽITAVSKEJ NIVE
Vladimír Smetana

PDF
DREVOTOČOVITÉ, SRPOKRÍDLOVCOVITÉ,
PRIADKOVCOVITÉ, BRAHMINOVITÉ,
CHOCHLATKOVITÉ A SPRIADAČE (LEPIDOPTERA:
COSSIDAE, DREPANIDAE, LASIOCAMPIDAE, BRAHMAEIDAE, NOTODONTIDAE
ET ARCTIINAE) ZÁHRADKÁRSKEJ OSADY "KVITNÚCI OSTROV"
PRI NOVÝCH ZÁMKOCH
Peter Šima

PDF
POLITICKÝ VÝVOJ V LEVICIACH V ČASE VZNIKU
PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nikola Mihálová

PDF
STO ROKOV VALCOVÉHO MLYNA
V POHRONSKOM RUSKOVE
Ladislav Vincze

PDF
SÚČASNÁ PODOBA FAŠIANGOVÝCH SLÁVNOSTÍ
NA PRÍKLADE OBCE RYBNÍK
Adam Uhnák

PDF
KELTSKÉ MINCE LEVICKÉHO TYPU V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Peter Pleva

PDF
K životnému jubileu PhDr. Jarky Bátovskej
Margaréta Nováková

PDF
Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. osemdesiatpäťročný
Andrej Stollmann

PDF
Prof. emeritus RNDr. Alexander Dudich, CSc. sedemdesiatročný 
Andrej Stollmann

PDF