Tekovské múzeum v Leviciach

Prednášky a výstavy


Výstava - STEPHANUS DOBO DE RUZKA 450 anni Prednáška - prírodné vedy

Prednáška - archeológia
 


Prednáška - história - Povesti o Levickom hradeVIDEÁ Z MÚZEASprievodca odbornej činnosti historikaPráca prírodovedca v Tekovskom múzeu v LeviciachTekovské múzeum v Leviciach
je bohaté aj na rôzne prírodovedné predmety
Konzervátorská dielňa Tekovského múzea v LeviciachFarmaceutická expozícia Tekovského múzea v Leviciach
História Levického hradu
Tekovské múzeum v Leviciach - Stredoveké mince z PukancaTekovské múzeum v Leviciach - Rytier zlatej ostrohy