Tekovské múzeum v Leviciach

VIDEÁ Z MÚZEAHistória Levického hradu - bitka pri Leviciach
História Levického hraduSprievodca odbornej činnosti historikaPráca prírodovedca v Tekovskom múzeu v LeviciachTekovské múzeum v Leviciach
je bohaté aj na rôzne prírodovedné predmety

Konzervátorská dielňa Tekovského múzea v LeviciachFarmaceutická expozícia Tekovského múzea v LeviciachTekovské múzeum v Leviciach - Stredoveké mince z PukancaTekovské múzeum v Leviciach - Rytier zlatej ostrohy