Tekovské múzeum v Leviciach

CHRÁŇME VČELY - UČME SA KONAŤ AKO VČELY

„Úloha včiel na našej planéte v žiadnom prípade nespočíva v produkcii medu pre maškrtenie vyšších cicavcov, ale v opeľovaní miliónov kvetov na ovocných stromoch, zeleninových záhradách, lúkach, poliach a v lesoch. Bez včiel by nebolo opeľovania, žiadnych rastlín, žiadnych zvierat, žiadnych ľudí.“

Václav Ducháč


     Tekovské múzeum v Leviciach a Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Levice v mesiaci marec 2019 podpísali zmluvu o spolupráci na projekte s názvom: „Chráňme včely – učme sa konať ako včely“. Hlavným zámerom tejto spolupráce je ochrana prírody, podpora včelárstva a propagácia hradného areálu. V mesiaci apríl sme do areálu Levického hradu, presnejšie do hradnej záhrady, umiestnili päť včelstiev. Po prvýkrát sa s projektom návštevníci bližšie zoznámia na podujatí Noc múzeí a galérií 18. mája 2019. V budúcnosti plánujeme organizovať prednášky, interaktívne podujatia, tvorivé dielne a kurzy.

Mgr. Nikola Mihálová, Tekovské múzeum v Leviciach a Dušan Kollár, predseda ZO SZV v Leviciach     Zmluva o spolupráci medzi: Tekovské múzeum v Leviciach a Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Levice.


Po prvýkrát sme spoločný projekt predstavili širokej verejnosti 18. mája počas podujatia Noc múzeí a galérií 2019, ktoré Tekovské múzeum v Leviciach organizovalo v areáli Levického hradu. Včelári ponúkli návštevníkom nielen včelárske produkty, ale ochotne odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa života včiel a práce včelára. Súčasťou prezentácie bola i ochutnávka rôznych medov a svoju šikovnosť si deti mohli vyskúšať pri výrobe voskových sviečok. Najväčšou atrakciou bol presklený úľ, do ktorého predseda ZO SZV Levice, Dušan Kollár, umiestnil časť jednej hradnej včelej rodiny. Odvážnejších záujemcov zaviedol priamo na hradnú včelnicu. Múzejníci pripravili návštevníkom rôzne aktivity zamerané najmä na edukáciu a osvetu od najmenších až po starých rodičov. V špeciálne pripravenej entomologickej krabici sme ukázali rôzne druhy hmyzu, s ktorými si najčastejšie ľudia mýlia včelu medonosnú. Z našich depozitárov sme ukázali rôzne druhy úľov. Pripravili sme aj bufet pre opeľovače plný voňavých byliniek a pestrofarebných kvetov, aby sme upozornili na význam ich ochrany. V kreatívnom kútiku sa návštevníci zabávali skladaním puzzle, pexesom či omaľovánkami so včelárskou tematikou. Zahrať si mohli aj spoločenskú kartovú hru Mýty a fakty o včelách, a tak si overiť svoje znalosti o týchto úžasných malých usilovných tvoroch.
     Ďalším krokom našej spolupráce bude spustenie výukového programu zameraného na žiakov základných škôl. Veríme, že pracovný zošit, ktorý sme pripravili, bude užitočnou pomôckou pre učiteľov v ich vyučovacom procese.

20. 5. 2019, Mgr. Nikola Mihálová
 

Pred sto rokmi – dňa 15. augusta 1919, v bratislavskej Redute z iniciatívy Ministerstva orby Československej republiky, okresné včelárske spolky založili Zemské ústredie včelárskych spolkov na Slovensku, ktoré do dnešného dňa zanechali základy slovenského včelárstva. Prvé písomné správy o včelárstve v Leviciach sú z 18. storočia, ktoré potvrdzujú, že medzi včelárskymi spolkami, založenými k 1.augustu 1919 okrem ďalších patrili aj Levice. Toto významné jubileum si Základná organizácia SZV v Leviciach pripomenula 14. septembra 2019 v priestoroch a v areáli Tekovského múzea v Leviciach, s ktorým základná organizácia od marca spolupracuje na projekte „Chráňme včely – učme sa konať ako včely“. Oslavu storočnice v koncertnej sále tzv. Kapitánskej budovy múzea zahájila Včelárska hymna, po ktorej prítomných pozdravil primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík, ktorý ocenil významnú a neúnavnú prácu včelárov pre udržanie rovnováhy v prírode a existenciu ľudstva. Slávnostným príhovorom o histórii včelárstva si predseda organizácie, Dušan Kollár, pripomenul významné medzníky existencie organizácie, zaspomínal na zanietených funkcionárov, vďaka ktorým sa už aj v minulosti uskutočňovali výstavy, školenia, spoznávacie zájazdy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností z oblasti moderného včelárenia. Slávnostné zhromaždenie svojou prednáškou na tému „Včelárstvo na Slovensku a vo svete, jeho história a vývoj“ potešil aj Rudolf Moravčík ml. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj Ing. Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov, Mgr. Karol Kliment, krajský predseda SZV Nitra, Csaba Tolnai, viceprimátor mesta Levice a ďalší funkcionári z okolitých organizácií SZV. Za asistencie všetkých prítomných sa v hradnej záhrade medzi včelstvami symbolicky zasadila lipa, pripomínajúca toto významné jubileum aj budúcim včelárskym generáciám.
     V neformálnej časti podujatia si včelári v Dobóovskom kaštieli mali možnosť prezrieť bohaté včelárske exponáty múzea, na nádvorí hradu bola výstava včelárskych zariadení, úľov, nástrojov a pomôcok, ku ktorým každý z včelárov ochotne podal aj svoj rokmi praxe overený odborný výklad. Medzi starobylými hradbami to síce dýchalo históriou, ale atmosféra činorodých debát včelárov pripomínajúca upokojujúcu melódiu bzukotu včelstiev v úli bola dôkazom toho, že súčasné aktivity tohto spoločenstva sa raz tiež zapíšu do histórie levického včelárstva.

Alžbeta Kollárová, Levice
Tekovské múzeum v Leviciach a ZO SZV Levice v rámci spolupráce na projekte Chráňme včely – učme sa konať ako včely pripravili pre žiakov základných a stredných škôl výukový program priamo na včelnici v záhrade Levického hradu. Interaktívna prednáška s návštevou včelnice prebieha v závislosti od počasia. Program je rozdelený na dve časti, prednášku a návštevu včelnice. Pod dohľadom včelára sa žiaci, chránení včelárskymi klobúkmi, pozrú priamo do úľa. Zoznámia sa s prácou včelára, úlohou včiel v prírode a ich životom v úli.
Odporúčame:

    pre pani učiteľky - súhlas rodičov s návštevou včelnice a zároveň potvrdenie, že dieťa nie je alergické na bodnutie hmyzom, včelnicu nie je vhodné navštíviť po hodine telesnej výchovy, maximálny počet žiakov 20 - 25
    pre deti - pevnú obuv a dlhé nohavice

Na všetky vaše otázky odpovieme na 0914 202 028.


INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA
     Prvú interaktívnu prednášku na hradnej včelnici sme zorganizovali v septembri 2020. Zúčastnili sa jej žiaci zo Základnej školy Čata. Včelár a predseda ZO SZV Levice, Dušan Kollár, žiakov oboznámil so základmi včelárenia, jeho dlhoročnými skúsenosťami i významom včiel v prírode. Poznávali sme rastliny a opeľovače vyskytujúce sa v areáli hradu. Na hradnej včelnici sme sa pozreli do úľa a naučili niečo o živote v úli i starostlivosti o včely. Na záver každý účastník prednášky dostal pracovný list, v ktorom si mohol získané vedomosti utvrdiť a zabaviť sa.

Mgr. Nikola Mihálová


APIDOMčEK
V roku 2021 ZO SZV Levice zakúpilo s finančnou podporou mesta Levice APIDOMČEK, ktorý bol následne osadený na hrade Levice na včelnici v hradnej záhrade. Dotácia bola poskytnutá na akciu APITURIZMUS, ako prostriedok rozvíjania cestovného ruchu. Apidomček je vyrobený z prírodného materiálu dreva, vonkajší a vnútorný náter sme previedli ekologickým, prírodným náterom. Ležanie je priamo na úľoch, tie sú pokryté drevenými latkami, v ktorých sú diery prekryté sieťovinou, aby sa včely nedostali priamo do kontaktu s človekom pri liečení – ležaní na úľoch. Do štyroch úľov zabezpečujeme rámiky typu „B“ cca 150 kusov, ako aj medzistienky. Ďalej 4 kusy krmítok a v skorých jarných mesiacoch osadenie 4 včelstiev, aby sme koncom mesiaca apríl 2022 mohli zahájiť ukážkové liečenie v apidomčeku. Cieľom projektu je zážitkovou formou obohatiť  mestského človeka, deti materských, základných ako aj stredných škôl, regionálnych a družobných návštevníkov v spojení s prírodou, kultúrou a spoločnosťou. Dostať do jeho povedomia jednak proces získavanie medu a iných včelích produktov, ako aj ich priaznivý vplyv na zdravie človeka. Zároveň mu umožniť vyskúšať a zažiť relaxačné účinky apidomčeka a dýchanie sterilného úľového vzduchu, ktorý obsahuje vysokú vlhkosť, éterické oleje, tekuté voskové čiastočky, slinný sekrét včiel, aerosóly z flavonoidov a propolisu, stopové prvky, enzýmy, cholín, včelami vyprodukované rastlinné hormóny, to všetko pri úľovej teplote 36 °C. Ležaním na úľoch v apidomčeku sa prírodne prehrieva telo a včely ho svojimi vibráciami prekrvujú. Aj tento projekt vznikol vďaka spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach pod hlavičkou spoločného projektu „Chráňme včely – učme sa konať ako včely“.

Dušan Kollár
VČELÁRSKY KRÚŽOK V LEVICIACH

 

Včelársky krúžok vznikol v roku 2019 po oslave 100. výročia založenia našej organizácie SZV v Leviciach. Myšlienka vznikla dávno predtým, k realizácii však bolo potrebné, aby vedúci krúžku absolvoval skúšky, a potom sme mohli krúžok založiť. Krúžok beží dva roky, od augusta 2022 bude bežať tretí rok. Absolventi druhého ročníka boli dňa 8. júla 2022 v počte 5 členov na skúškach na SOŠ, Pod Bánošom v Banskej Bystrici, kde uspeli a získali osvedčenie „Výučný list Včelár“.
Včelnica v areáli Levického hradu je často navštevovaná aj návštevníkmi blízkeho okolia. Toho času tu máme umiestnených 10 včelstiev, 2 včelstvá v presklených úlikoch a 4 včelstvá v apidomčeku. Tieto včelstvá obhospodaruje majiteľ včiel, včelár Dušan Kollár, pričom tieto včelstvá slúžia na výuku včelárskeho krúžku, ktorý sa tu schádza každú sobotu, prípadne podľa potreby aj v týždni. V školskom roku 2021/2022 krúžok navštevovalo 19 členov z toho 8 z druhého ročníka, 11 z prvého ročníka. Pre tento rok máme prihlásených nových 5 členov – záujemcov o včelárenie – zatiaľ sú to dospelí záujemcovia. V januári plánujeme krúžok rozšíriť o záujemcov z radov detí zo základných, prípadne stredných škôl, nakoľko bude vydané nové NV o poskytnutí pomoci vo včelárení. Včelárenie v okolí Levíc je zaujímavé. Biodiverzita je tu rozmanitá – predstavuje rôznorodosť života. Včely tu majú nezastupiteľné miesto, preto sa vo včelárstve musíme neustále vzdelávať.

Dušan Kollár