Tekovské múzeum v Leviciach

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti.


Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti
v podmienkach NSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
PDF