Tekovské múzeum v Leviciach

VSTUPNÉ A POPLATKY

Č. j.: TMLV- 63/2021
RIADITEĽSKÝ PRÍKAZ č. 1/2022

Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach s účinnosťou od 1. novembra 2022 určuje ceny
za služby poskytované návštevníkom Tekovského múzea v Leviciach nasledovne:

1. Vstupné na jednu výstavu:
- deti a dôchodcovia     0,50 €
- dospelí     1,00 €
Pri komentovanej prehliadke     
- deti     1,00 €
- dôchodcovia     1,00 €
- dospelí     1,50 €

2. Vstupné do stálej expozície:
- deti, dôchodcovia     2,00 €
- dospelí     4,00 €

3. Vstupné do všetkých vysunutých expozícii Tekovského múzea:
- deti, dôchodcovia     1,00 €
- dospelí     2,00 €

4. Za prednášky, tvorivé dielne:       
- pri návšteve výstavy 1,00 €

5. Fotografovanie vo výstavných a expozičných priestoroch:      
1,00 €

6. Natáčanie videozáznamu vo výstavných a expozičných priestoroch:      
1,00 €

7. Svadobné fotografovanie v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín     5,00 €
- mimo otváracie hodiny     10,00 €


8. Natáčanie svadobného videozáznamu v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín     5,00 €
- mimo otváracie hodiny     10,00 €


9. Za využívanie poradensko -metodických služieb, služieb, štúdium literatúry
a iných písomných materiálov z fondov Tekovského múzea
a vypožičiavanie kníh z knižničného fondu - prezenčne :

- za bežný rok     5,00 €

10. Za služby v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach:
- svadba a do 3 hodín (1 hod. = 45,00 €, 2 hod. = 90,00 €)     135,00 €
- za 1 deň     280,00 €
- za 2 dni     400,00 €
- za 3 dni a viac     cena dohodou

11. Za služby v priestoroch amfiteátra Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=55,00 €;    2 hodiny=110,00 €)     165,00 €
- za 1 deň     450,00 €
- za 2 dni     700,00 €
- za 3 dni a viac     cena dohodou

12. Za služby v priestoroch hradného areálu Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=55,00 €;    2 hodiny=110,00 €)     165,00 €
- za 1 deň     450,00 €
- za 2 dni     700,00 €
- za 3 dni a viac     cena dohodou

13. Za prenájom sociálnych zariadení v Dobóovskom kaštieli Tekovského múzea v Leviciach:
- za 1 deň     100,00 €
- za 2 dni     200,00 €
- za 3 dni a viac     cena dohodou

14. Za odborný sprievod odborným pracovníkom múzea na exkurziách:
- za 1 až 4 hodiny     
20,00 € za jedného odborného pracovníka
- za 5 a viac hodín     40,00 € za jedného odborného pracovníka

15. Za zapožičanie výstavného nábytku (panely, pódia a pod.) Tekovského múzea v Leviciach:
- do 5 ks     15,00 €/ 1 mesiac
- nad 5 ks     30,00 €/ 1 mesiac

Týmto sa ruší Riaditeľský príkaz č. 1/2021 zo dňa 20. apríla 2021.

V Leviciach 26. októbra 2022

Mgr. Henrietta Bali, PhD. (v.r.)
riaditeľ Tekovského múzea
v Leviciach