Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -04Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK IV - 2001


 
ORNITOFAUNA BIOTOPOV OKOLIA MOCHOVIEC
František Baláž

PDF
FLORISTICKÝ VÝZKUM DOLNÍHO TOKU (POTAMALU) ŘEKY HRON
Stanislav David

PDF
VÁŽKY (INSECTA: ODONATA) DOLNÍHO TOKU ŘEKY IPEĽ
Stanislav David

PDF
ŠAHY - KLÁŠTORNÁ SÝPKA.
VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU V ROKOCH 1997-1999
Tibor Pálinkás, Slavomír Katkin

PDF
PRÍSPEVOK K VÝSKUMU HISTÓRIE
BULHARSKEJ KOMUNITY V OKRESE LEVICE
Vasa Todorova Ruseva

 PDF
LISKAVKOVITÉ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)
V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Ladislav Kollár, Vladimír Smetana

PDF
HERBÁROVÉ POLOŽKY ZNÁMYCH SLOVENSKÝCH BOTANIKOV
Z PRELOMU 19. A 20. STOROČIA V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Elena Smetanová

PDF
RÍMSKE SPONY V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA
Margaréta Pölhös

PDF
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Ján Dano

PDF
PREDBEŽNÝ SÚPIS LITERATÚRY
SO VZŤAHMI K LEVICKÉMU HRADU
Jaroslav Nešpor

PDF