Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -01Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK I - 1992


 EDITORIAL
BIBLIOGRAFIA SPRAVODAJA
A VLASTIVEDNÉHO SPRAVODAJA
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Ján Dano

PDF
K OSÍDLENIU POLOHY MAHÉR
VO VYŠKOVIACH NAD IPĽOM
Ondrej Ožďáni

PDF
OD MARKA AURÉLIA K ANONYMOVI
Jozef Melicher

PDF
Z DEJÍN LEVICKÝCH TLAČIARNÍ
Karol Sándor

PDF
ŽIVOT A HOSPODÁRENIE
NA SCHÖELLEROVSKÝCH MAJEROCH
Edita Andrusková

PDF
PRÍSPEVOK K VÝSKUMU SLOVENSKÝCH
REPATRIANTOV V ROKOCH 1947-1948
V OKRESE LEVICE
Katarína Holbová

PDF
JEDLÁ A KONZERVOVANIE HUSACIEHO MÄSA
V "ČILEKÁRSKYCH" DEDINÁCH V TEKOVE
Katarína Gellenová

PDF
ĽUDOVÝ ODEV V KOZÁROVCIACH
Ľudovíta Sedalová

PDF
KONZERVÁCIA VODNÉHO MLYNA
V BOHUNICIACH
Milan Merčák

PDF
K VÝSKYTU VÁŽKY Libellula fulva  (Müller, 1764)
(Odonata: libelludidae) NA SLOVENSKU 
Stanislav David

PDF
VÁŽKY (Odonata) SEMEROVSKÉHO POTOKA
Stanislav David

PDF
OSY (Hymenoptera, Vespidae) OKOLIA MOCHOVIEC
A LEVÍC
Vladimír Smetana, Elena Smetanová, Jozef Lehocký

PDF
BRONZOVÉ SEKERY S TULAJKOU A POSTRANÝM
UŠKOM Z ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Margaréta Pölhösová

PDF
NOSÁČIKY (Coleoptera, Curculionidae) V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Milada Holecová, Vladimír Smetana
PDF