Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -11Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK XI. - 2018


 EDITORIAL
VÝSLEDKY FLORISTICKÉHO VÝSKUMU
VYBRANÝCH LOKALÍT V OKOLÍ PLÁŠŤOVIEC
Elena Smetanová, Mária Biela, Vladimír Smetana

PDF
ČMELE (HYMENOPTERA: BOMBINI) NA MOKRAĎNÝCH BIOTOPOCH
ŽITAVSKEJ NIVY
Vladimír Smetana

PDF
QUO VADIS BOMBUS HAEMATURUS? AN OUTLINE
OF THE ECOLOGY AND BIOLOGY OF A SPECIES
EXPANDING IN SLOVAKIA
Peter Šima, Vladimír Smetana, Marek Rigler

PDF
PREHĽAD DROBNÝCH MOTÝĽOV
("MICROLEPIDOPTERA") ZISTENÝCH
V ZÁHRADKÁRSKEJ OSADE "KVITNÚCI OSTROV"
PRI NOVÝCH ZÁMKOCH
Peter Šima, Ignác Richter

PDF
NOVÉ INFORMÁCIE O STREDOVEKEJ DEDINE
BARATKA ZÍSKANÉ GEOFYZIKÁLNYM PRIESKUMOM
Daniel Bešina, Ján Tirpák

PDF
HISTÓRIA ÚVERNÉHO DRUŽSTEVNÍCTVA
V OKRESE LEVICE
Marta Švoliková

PDF
PRIEVOZNÍKOV DOM V TLMAČOCH
Matúš Martinák

PDF
MURÁRKY (HYMENOPTERA: EUMENINAE)
V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Vladimír Smetana

PDF
ŠTEFAN NÉCSEY A JEHO SPOLUPRÁCA
S FRIDTJOFOM NANSENOM
Nikola Mihálová

PDF
TEXTÍLIE S TKANOU VÝZDOBOU
Z ČILEJKÁRSKEHO MIKROREGIÓNU V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Zuzana Paulovičová

PDF
VYZUVÁKY ZO ZBIEROK TEKOVSKÉHO MÚZEA
V LEVICIACH SO ZAMERANÍM NA ZOOMORFNÉ PRVKY
Štefan Čambal, Nikola Mihálová

PDF
ANDREJ RUDAVSKÝ: SVEDECTVO
Peter Pleva

PDF
SPRÁVA O AKTUÁLNOM VÝSKYTE
RANA TEMPORARIA (ANURA: RANIDAE)
V NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCII
HORŠIANSKA DOLINA (JZ SLOVENSKO)
Štefan Čambal

PDF
BIBLIOGRAFIA PRACOVNÍKOV
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
ZA OBDOBIE 2005-2017
Nikola Mihálová
PDF
SPOLOČENSKÁ  KRONIKA / SOCIAL CHRONICLE
Nikola Mihálová, Vladimír Smetana
PDF