Noc múzeí a galérií 2019
Fond na podporu umenia

 
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

AKTUÁLNE PODUJATIA


plagat_367.jpg


plagat_366.jpg


plagat_371.jpg


plagat_365.jpg


plagat_360.jpg

Tretí ročník obľúbeného podujatia medzi verejnosťou bude zameraný na vybrané témy. 30.6.2019 to bude jedlá záhrada, opeľovanie, hmyzie domčeky, 28.7.2019 to bude kamarát dážď-využitie vody na obnovu zásob vody v záhradách, 25.8.2019 dožinky- oslava zberu úrody a 29.9.2019 príbeh ovocia-varenie lekváru, spracovanie hrozna, výroba vína. Súčasne bude prezentácia produktov z lokálnych fariem, včelích produktov a liečivých rastlín spojená s predajom a ich ochutnávkou, ukážky ľudových remesiel a ľudovej hudby, prehliadka vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach. Občerstvenie-tradičné jedlá.

plagat_361.jpg


plagat_362.jpg


plagat_363.jpg


plagat_348.jpg

V týchto dňoch vydalo Tekovské múzeum v Leviciach 11 číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice. Pripravili sme v ňom pre Vás veľa zaujímavých článkov z výskumnej činnosti pracovníkov múzea i početných autorov spolupracujúcich s našou inštitúciou. Už prvá štúdia prináša množstvo poznatkov o jedinečnej flóre okolia Plášťoviec, kde sa podarilo zaznamenať viac ako 500 druhov kvitnúc ich rastlín. Nemenej zaujímavou lokalitou sú mokraďné biotopy Žitavskej nivy, ktoré hostia dnes už vzácne spoločenstvá čmeľov, charakteristické svojim druhovým i kvantitatívnym zložením. Čmeľ Bombus haematurus bol v našom štáte prvý krát zistený v roku 2003.
V súčasnosti je už prítomný na mnohých lokalitách, predovšetkým na západnom Slovensku. Prezentovaná štúdia sa venuje aktuálnemu rozšíreniu tohto druhu u nás, jeho ekológii a biológii. Súčasťou tohto čísla zborníka je aj ďalší príspevok o motýľoch v záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ v Nových Zámkoch. Stredoveká osada Baratka je úzko spätá s dávnym osídlením na území dnešných Levíc. Geofyzikálny prieskum umožnil získať o nej mnoho nových poznatkov. Nemenej zaují mavé informácie prinášajú aj články o histórii úverného družstevníctva v okrese Levice i o prievozníkovom dome v Tlmačoch. Zbierkam Tekovského múzea v Leviciach je aj v tomto čísle zborníka venovaná veľká pozornosť. Pojednáva o nich až 5 príspevkov. Medzi veľmi hodnotné kolekcie patrí zbierka murárok. Nachádza sa v nej 47 druhov v počte 318 exemplárov, vrátane mnohých vzácnych a ohrozených druhov. Pochádzajú zo 155 lokalít. Nález druhu Stenodynerus picticrus je prvý na území Slovenska. Do úplne iného sveta nás prenesie článok o spolupráci svetoznámeho polárneho bádateľa Fridtjofa Nansena s maliarom Štefanom Nécseyom, synom zakladateľa múzea v Leviciach. Samostatné príspevky prezentujú textílie s tkanou výzdo bou z čilejkárskeho mikroregiónu i vyzuváky, ktorých tvar bol inšpirovaný zoomorfnými motívmi. Zaujímavé sú aj osudy Rudavského sochy „Svedectvo“, inštalovanej v súčasnosti pred „kapitánskou budovou“ múzea. Z informačného aspektu je veľmi významné spracovanie bibliografie pracovníkov múzea za obdobie rokov 2005 – 2017.

11.číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice si môžte zakúpiť v našom múzeu respektíve objednať na adrese Tekovské múzeum v Leviciach. Cena jedného výtlačku bola stanovená na 4 €.
        RNDr. Vladimír Smetana
PLÁNOVANÉ KULTÚRNE PODUJATIA V ROKU 2019


Noc múzeí a galérií 2019

TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH

Vás pozýva na podujatie plné hier, zábavy a poznávania „od svitu do mrku“

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 AREÁL LEVICKÉHO HRADU

SOBOTA 18.5.2019 10.00 - 24.00 Vstupné 1,00 €

10.00 - 18.00 Zábavný park - skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka
10.00 - 18.00 Zvukové hádanky z prírody - Jozef Hlásnik (Kultúrno-výchovná miestnosť)
10.00 - 18.00 Detský kútik so živými zvieratami - Detská farma Humanita pri Kráľovej nad Váhom
10.00- 18.00 „Chráňme včely - učme sa konať ako včely“ - presklený úľ, predaj včelích produktov, prezentácia činnosti a členov - Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Levice
11.00 Vernisáž výstavy 4. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku okresu Levice „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“ - Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach (Koncertná sála)
14.00, 16.00 Tradičné bábkové divadlo „Herkules alebo dobyvateľ pekla“ a Flašinet, skoro zabudnutý hudobný nástroj - Ivan Gontko TYÁTR
13.00, 15.00, 17.00 Ukážky sokoliarstva - Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.
21.00 „Manželská poradňa“, kabaret so živou hudbou - Celkom malé Divadlo Starý Tekov (Amfiteáter)

ĎALEJ je možnosť pozrieť si STÁLU EXPOZÍCIU Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev, VÝSTAVY v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2019

Občerstvenie, šťastná loptička

PODUJATIE PODPORILI
AGRONOVA SERVIS S.R.O. LEVICE - MALÝ KIAR,JOZEF HOSTINSKÝ - TASSAT STARÝ TEKOV L- TES S.R.O. VRÁBLE, MIRIAM VRBKOVÁ - KOZMETICKÝ SALÓN CLAUDI LEVICE MIROSLAV LEŠTAN - HASLEX LEVICE, PETER NEMČEK RB GOLDEN TAXI KOZÁROVCE STEMI S.R.O. HRONSKÉ KLAČANY, PAVOL SZÉNÁSI - PASZ LEVICE

Mediálni partneri Levická televízia, Slovenská brána, My Týždeň na Pohroní, Leviceonline
TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH

Vás pozýva na podujatie plné hier, zábavy a poznávania „od svitu do mrku“

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 AREÁL VODNÉHO MLYNA V BOHUNICIACH

SOBOTA 18.5.2019 10.00 - 24.00 Vstupné 1,00 €

10.00 - 22.00 Nový život starých vecí
10.00 - 18.00 Blší trh
10.30 - 16.00 Jazda na koni
11.00 Bezobalový odpad (prednáška)
13.00 „Šijeme vrecia,šijeme“- Detský folklórny súbor Pečeničan
15.00 Tombola
16.00 „Folklórne pásmo“ - Klub dôchodcov Bátovce
17.00 Ukážka recyklovania odevov
19.00 - 23.00 Premietanie dokumentu o životnom prostredí


POČAS CELÉHO DŇA možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, tvorivé dielne, remeselnícky trh, živá hudba, tradičné špeciality - párance, pirohy, guláš, vegetariánske jedlá, ochutnávka regionálnych vín

NA NOČNÚ PREHLIADKU SI SO SEBOU PRINESTE LAMPÁŠ

PODUJATIE PODPORILI
OBEC BOHUNICE, KLUB DÔCHODCOV BÁTOVCE, GAZDOVSKÝ SPOLOK HONT-TEKOV

Mediálni partneri Levická televízia, Slovenská brána, My Týždeň na Pohroní, Leviceonline

Stredoveké dni na Levickom hrade

18.6.2019 a 19.6.2019
Areál Levického hradu. Vstupné 1 €
Levické hradné slávnosti

Mesto Levice, MsKS v Leviciach, Tekovské múzeum v Leviciach
8.6.2019
Areál Levického hradu a hradného parkuZmena programu vyhradená.
O prípadných zmenách v pláne podujatí budeme včas informovať.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: