Pozvánka do stálej expozíciey
Fond na podporu umenia

 
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

AKTUÁLNE PODUJATIA


plagat_356.jpg


plagat_358.jpg


plagat_353.jpg


plagat_348.jpg

V týchto dňoch vydalo Tekovské múzeum v Leviciach 11 číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice. Pripravili sme v ňom pre Vás veľa zaujímavých článkov z výskumnej činnosti pracovníkov múzea i početných autorov spolupracujúcich s našou inštitúciou. Už prvá štúdia prináša množstvo poznatkov o jedinečnej flóre okolia Plášťoviec, kde sa podarilo zaznamenať viac ako 500 druhov kvitnúc ich rastlín. Nemenej zaujímavou lokalitou sú mokraďné biotopy Žitavskej nivy, ktoré hostia dnes už vzácne spoločenstvá čmeľov, charakteristické svojim druhovým i kvantitatívnym zložením. Čmeľ Bombus haematurus bol v našom štáte prvý krát zistený v roku 2003.
V súčasnosti je už prítomný na mnohých lokalitách, predovšetkým na západnom Slovensku. Prezentovaná štúdia sa venuje aktuálnemu rozšíreniu tohto druhu u nás, jeho ekológii a biológii. Súčasťou tohto čísla zborníka je aj ďalší príspevok o motýľoch v záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ v Nových Zámkoch. Stredoveká osada Baratka je úzko spätá s dávnym osídlením na území dnešných Levíc. Geofyzikálny prieskum umožnil získať o nej mnoho nových poznatkov. Nemenej zaují mavé informácie prinášajú aj články o histórii úverného družstevníctva v okrese Levice i o prievozníkovom dome v Tlmačoch. Zbierkam Tekovského múzea v Leviciach je aj v tomto čísle zborníka venovaná veľká pozornosť. Pojednáva o nich až 5 príspevkov. Medzi veľmi hodnotné kolekcie patrí zbierka murárok. Nachádza sa v nej 47 druhov v počte 318 exemplárov, vrátane mnohých vzácnych a ohrozených druhov. Pochádzajú zo 155 lokalít. Nález druhu Stenodynerus picticrus je prvý na území Slovenska. Do úplne iného sveta nás prenesie článok o spolupráci svetoznámeho polárneho bádateľa Fridtjofa Nansena s maliarom Štefanom Nécseyom, synom zakladateľa múzea v Leviciach. Samostatné príspevky prezentujú textílie s tkanou výzdo bou z čilejkárskeho mikroregiónu i vyzuváky, ktorých tvar bol inšpirovaný zoomorfnými motívmi. Zaujímavé sú aj osudy Rudavského sochy „Svedectvo“, inštalovanej v súčasnosti pred „kapitánskou budovou“ múzea. Z informačného aspektu je veľmi významné spracovanie bibliografie pracovníkov múzea za obdobie rokov 2005 – 2017.

11.číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice si môžte zakúpiť v našom múzeu respektíve objednať na adrese Tekovské múzeum v Leviciach. Cena jedného výtlačku bola stanovená na 4 €.
        RNDr. Vladimír Smetana
PLÁNOVANÉ KULTÚRNE PODUJATIA V ROKU 2019


Bábkové divadlo v múzeu

Divadlo z domčeka
Janko Hraško
12.3.2019 a 13.3.2019
Koncertná sála v stálej expozícii múzea. Vstupné 1 €
Noc múzeí a galérií 2019

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí
Vernisáž 4.ročníka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „ Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“
Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach
18.5.2019
Areál Levického hradu a Vodného mlyna v Bohuniciach. Vstupné 1 €
Stredoveké dni na Levickom hrade

18.6.2019 a 19.6.2019
Areál Levického hradu. Vstupné 1 €
Levické hradné slávnosti

Mesto Levice, MsKS v Leviciach, Tekovské múzeum v Leviciach
8.6.2019
Areál Levického hradu a hradného parku
Farmárska nedeľa

Prezentácia produktov z lokálnych fariem spojená s predajom a ich ochutnávkou, tematické prednášky, ľudová hudba, prehliadka vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach
Tekovské múzeum v Leviciach, Obec Bohunice
30.6.2019, 28.7.2019,25.8.2019,29.9.2019
Areál Vodného mlyna v Bohuniciach. Vstupné deti 0.50 €, dospelí 1 €Zmena programu vyhradená.
O prípadných zmenách v pláne podujatí budeme včas informovať.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: