Noc múzeí a galérií
Kalendárium 2018

Fond na podporu umenia

1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

AKTUÁLNE PODUJATIA


plagat_318.jpg


plagat_317.jpg


plagat_316.jpg


plagat_319.jpg


plagat_320.jpg


plagat_314.jpg


plagat_308.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach v mesiaci december 2017 vydalo novú publikáciu z pera Doc. PaedDr.Stanislav David, PhD. pod názvom Vážky (Odonata) Tekova a Hontu. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. V publikácii píše, že jej vydanie je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu.
Autor pracoval v Tekovskom múzeu v Leviciach v rokoch 1981-1997, vážkam sa venuje od roku 1982. Je autorom alebo spoluautorom 207 vedeckých, odborných, popularizačných článkov a expertíz s problematikou vážok.
Vážky Tekova a Hontu je možné si zakúpiť priamo v múzeu alebo objednať na adrese Tekovského múzea v Leviciach a bude Vám okamžite dodaná.
Cena je 8 €.
Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
PLÁNOVANÉ KULTÚRNE PODUJATIA V ROKU 2018


TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH
Vás pozýva na podujatie plné hier, zábavy a poznávania „od svitu do mrku“
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018
Areál Levického hradu a Vodný mlyn v Bohuniciach

SOBOTA 19.5.2018 10.00 - 24.00
Vstupné 1 €
AREÁL LEVICKÉHO HRADU
10.00 - 18.00 „Zábavný park“ - skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka.
10.00 - 18.00 Kultúrno-výchovná miestnosť „Zvukové hádanky z prírody“ - Jozef Hlásnik.
11.00 Koncertná sála - vernisáž výstavy 3. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku okresu Levice „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí" - Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
13.00 - 17.00 „Divadelný rebrinák" hry a atrakcie, divadelné predstavenie, škola žonglovania, zvolávanie na chodúľoch - Divadlo z domčeka.
13.00 - 18.00 „Lesná pedagogika“ - Lesy SR š.p. OZ Levice.
14.00, 16.00 „Ukážky sokoliarstva“ - Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.
21.30 Amfiteáter - premietanie filmu Králi hôr ( Rakúsko, 2015, 90 minút, Réžia: Gerardo Olivares, Otmar Penker. Scenár: Brad Desch. Hrajú: Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho).

ĎALEJ je možnosť pozrieť si STÁLU EXPOZÍCIU Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev, VÝSTAVY Príroda Levíc, Príroda vo filatelistickej tvorbe - zo súkromnej zbierky Petra Holbu a VÝSTAVY v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2018.

Občerstvenie, šťastná loptička

VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH

10.00 24.00 Prezentácia obecných múzeí z Čajkova, Baďana, Lišova a Pukanca.
10.30 40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE - Premietanie dokumentu (1. časť).
11.30 Hudobné pásmo - dôchodcov Bátovce.
13.30 Prezentácia múzea Lišov - Premietanie dokumentu.
14.30 Detské predstavenie - Folklórny súbor Pečenice.
15.00 Losovanie tomboly.
16.30 40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE (2. časť).
18.00 Losovanie tomboly.
19.30 Prednáška a prezentácia „Z Lišova do sveta“.

Počas celého dňa je možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, remeselnícky trh, ĽUDOVÁ HUDBA - HELIGONKÁR ADRIAN, tradičné špeciality - párance a iné, ochutnávka regionálnych vín, občerstvenie.

PODUJATIE PODPORILI
OBEC BOHUNICE, KLUB DOCHODCOV BÁTOVCE, MIRIAM VRBKOVÁ - KOZMETICKÝ SALÓN CLAUDI LEVICE, MIROSLAV LEŠTAN - HASLEX LEVICE, AGRONOVA SERVIS S.R.O. LEVICE - MALÝ KIAR, L- TES S.R.O. VRÁBLE, STEMI S.R.O. HRONSKÉ KLAČANY, MÚZEUM LIŠOV.

Mediálni partneri Levická televízia, Slovenská brána, My Týždeň na Pohroní, Leviceonline
Stredoveké dni na Levickom hrade

18 - 20.6.2018
Areál Levického hradu. Vstupné 1 €
Hradné slávnosti

Mesto Levice, MsKS v Leviciach, Tekovské múzeum v Leviciach
9.6.2018
Areál Levického hradu a hradného parku
Vianoce v múzeu

Tekovské múzeum v Leviciach, Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach a Územný spolok Slovenského červeného kríža v Leviciach
8.12.2018
Areál Levického hraduZmena programu vyhradená.
O prípadných zmenách v pláne podujatí budeme včas informovať.
© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: