Tekovské múzeum v Leviciach

zmluvy 2024


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

P.č. Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
 1. TMLV-15/2024 11.1.2024 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb  11.1.2025 PDF
2. TMLV-8/2024-001 19.1.2024 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Štiavnica Zmluva č. 60/2024 o platbe členského príspevku 31.12.2024 PDF
3. TMLV-20/2024-001 31.1.2024 EN LIBRE, s.r.o., Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť Zmluva o dielo - "Oprava strechy NKP "Dom ľudový I. Dolné Brhlovce""  10. 6. 2024 PDF
TMLV-20/2024-002 15.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. TMLV-20/2024-001 PDF
4. 122389858 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
5. 122389802 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
6. 122389810 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
7. 122389804 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
8. 122389812 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
9. 122389876 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
10. 122389892 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
11. 122389873 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
12. 122389930 28.2.2024 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy neurčitá PDF
13. TMLV-54/2024 27.3.2024 Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 01 Levice Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe 31.5.2024 PDF
TMLV-54/2024-001 PDF
14. TMLV-56/2024 28.3.2024 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Protokol o zverení majetku do správy neurčitá PDF
15. TMLV-61/2024 29.4.2024 iToilets, s.r.o., Na Priehon 82, 949 05 Nitra Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci 30.10.2024 PDF
16. TMLV-64/2024 29.4.2024 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mlynská ul. 3, 934 01 Levice Nájomná zmluva  31.5.2024 PDF
17. TMLV-66/2024TMLV-66/2024-001 10.5.2024 KULTURA SLOVAKIA s.r.o, Roman Krajčír, Hontianska Vrbica 172, 935 55 Hontianska Vrbica Nájomná zmluva  27.6.2024 PDF
22.5.2024 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve PDF
18. TMLV-81/2024-001 10.6.2024 Rest&Ferrum s.r.o., Ľubovnianska 4, 831 04 Bratislava Zmluva o dielo 30.11.2024 PDF
 19.  TMLV-84/2024  5.6.2024  Mesto Levice  Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2024  9.12.2024 PDF
20. TMLV-90/2024 7.6.2024 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2024 9.12.2024 PDF