Tekovské múzeum v Leviciach

HISTÓRIA-reštaurovanie


2023

STÔL KLASICISTICKÝ INTARZOVANÝ, 18. STOROČIE

V rokoch 2022 – 2023 Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s akademickým sochárom, Ivanom Škandíkom, realizovalo v dvoch etapách reštaurovanie ďalšieho zaujímavého kúska zo zbierky historického nábytku. Stôl bol do zbierkového fondu múzea prijatý v roku 1981. Kvôli častému sťahovaniu do nevyhovujúcich priestorov a neodborným zásahom múzejníkov, bol v dezolátnom stave. Stôl bol rozobratý na viacero častí, niektoré komponenty chýbali. Zásuvka bola neúplná, bez zámku a dna. Mosadzné kovanie tvoriace výzdobu po obvode trnože a nôh bolo rozlámané. Dyha sa oddeľovala od podkladových vrstiev dreva korpusu. Drevo bolo napadnuté drevokazným hmyzom. Celý povrch bol silne znečistený depozitným prachom. Zaujímavé je materiálové zloženie stolíka. Korpus je vyrobený zo smrekového dreva. Lišty, ako aj trnož, sú zhotovené z masívneho buka a sú čiastočne dyhované. Základná konštrukcia stola je zas vyrobená z mäkkého smrekového dreva. Dyhy boli použité rôzneho druhu. Plató stola je odyhované dyhou pálená hruška a intarzované dyhou bubingo (africké drevo), lemované je linkou z hovädzej kože. Dyha pálená hruška a bukové lišty sú morené na ebenovú čiernu farbu. Vysoký lesk je docielený šelakovou politúrou. Cieľom reštaurovania bolo odstrániť dôsledky amortizácie a materiálovej degradácie. Reštaurátorské úkony smerovali k plnému rešpektovaniu autenticity originálu, vrátane dobových postupov a materiálov so zachovaním estetických a historických hodnôt predmetu. V zbierke historického nábytku je jediný svojho druhu. Vďaka reštaurovaniu sa tento zbierkový predmet zachová pre budúce generácie, dobrý stav je predpokladom pre jeho vystavovanie, publikovanie či digitalizáciu.

Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie financoval Nitriansky samosprávny kraj.


Pred reštaurovaním

Po reštaurovaní2022

CECHOVÉ  LISTINY Z 19. STOROČIA – II. ETAPA


V roku 2022 Tekovské múzeum v Leviciach nadviazalo na úspešný projekt z predchádzajúceho roka a pokračovalo v odbornom ošetrení zostávajúcej trojice listín. Výučné listy z 19. storočia vydané cechom mäsiarov v Leviciach, spojeným cechom v Tekovských Lužanoch i čižmárskym cechom v Leviciach boli dlhodobo vystavené v stálej expozícii v časti dokumentujúcej históriu cechov a remesiel regiónu. Po ich reštaurovaní sa do expozície vrátili kópie. Originály sú uložené v ochranných obaloch v depozitári, čo zabezpečí ich zachovanie aj pre budúce generácie.

Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie bolo financované Nitrianskym samosprávnym krajom.

 2021CECHOVÉ  LISTINY Z 19. STOROČIATekovské múzeum v Leviciach uchováva vo svojom zbierkovom fonde niekoľko desiatok kusov cechových pamiatok. Sú medzi nimi pečatidlá, truhlice, vandrovné knižky, denníky, vývesné znaky i zástavy. Histórii cechov a remesiel v regióne je v múzeu venovaná aj časť stálej expozície. V roku 2021 múzeum realizovalo úspešný projekt, v rámci ktorého bolo reštaurovaných päť kusov vzácnych cechových listín z 19. storočia. Finančné prostriedky na ich odborné ošetrenie poskytol Nitriansky samosprávny kraj. Listiny boli uložené do špeciálnych obalov a v stálej expozícii múzea sú teraz vystavené ich verné kópie. Sú to výučné listy, ktoré dostali učni od svojho majstra pri príležitosti ukončenia základného remeselného vzdelania. Listiny vydali: Pohronský mlynársky cech v Leviciach, tkáčsky cech v Leviciach, čižmársky cech v Tekovských Lužanoch, cech halenárov v Lučenci a tiež čižmársky cech v Leviciach. Všetky sú písané v maďarčine a niektoré sú opatrené i vzácnymi voskovými pečaťami s cechovými znakmi typickými pre dané remeslo. Reštaurátorských prác sa ujal Mgr. Radovan Blaho, reštaurátor so špecializáciou na reštaurovanie kníh.

Mgr. Nikola Mihálová


Reštaurovanie bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom 2020KRESLÁ Z BAROKOVÉHO SEDACIEHO KOMPLETU

V roku 2020 múzeum nadviazalo na úspešný projekt z predchádzajúceho roka a pokračovalo v reštaurovaní barokového sedacieho kompletu, tentokrát to bola dvojica kresiel. Reštaurátorské práce si vyžiadali očistenie, doplnenie chýbajúcich častí, zlátenie dreveného rámu a kompletné prečalúnenie. Úkony smerovali k plnému rešpektovaniu autenticity originálu, vrátane dobových postupov a materiálov. Reštaurátorské práce rovnako ako na sofe realizoval akademický sochár a reštaurátor Ivan Škandík.

 Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom 

Pred reštaurovaním2019BAROKOVÁ SOFAV roku 2019 múzeum získalo finančné prostriedky od svojho zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraj, vďaka ktorým sa podarilo reštaurovať veľkú čalúnenú sofu. Tá je súčasťou sedacej súpravy z prvej polovice 18. storočia, ktorá pozostáva zo sofy pre štyri osoby a dvoch kresiel. Tento komplet patrí k najstarším a najvzácnejším kusom historického nábytku v zbierkach múzea. Sedací komplet pre náročnosť reštaurátorských prác bol dlhodobo presúvaný v depozitárnych priestoroch múzea. Z dôvodu finančnej náročnosti sa odborné ošetrenie tohto kompletu realizovalo v dvoch etapách. Ako prvá sa reštaurovala sofa. Tento prepracovaný kus sedacieho nábytku v barokovom štýle tzv. „á la reine“ má rám zo zláteného dreva. Operadlo je zostavené z troch polstrovaných operadiel v tvare kartuší. Sú zakončené rezbárskou výzdobou s motívom kvetín. Konkávne prehnuté podrúčky na oboch koncoch majú polstrované opierky predlaktia, ktoré zvyšujú pohodlie. Polstrovaný sedák s rovnako rezbou zdobeným rámom je zakončený kočiarovými nohami s volutovými patkami. Celý kus je zdobený vyrezávanými kvetmi a lístím. Látka je bohato zdobená rastlinným motívom a je grafickou rekonštrukciou pôvodného čalúnenia.

Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom