Tekovské múzeum v Leviciach

AKVIZÍCIA - TEKOVSKÉ MÚZEUM2022


 Nadobúdanie predmetov regionálneho charakteru – základné poslanie múzea

 V roku 2022 Nitriansky samosprávny kraj podporil nákup 48 kusov zbierkových predmetov, ktoré obohatili národopisný, historický, umelecký i numizmatický fond.
Do fondu numizmatiky pribudli: pamätná strieborná minca v hodnote 200 slovenských korún vydaná k 100. výročiu narodenia Imricha Karvaša a nulové bankovky vydané pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tieto predmety sa viažu k levickému rodákovi Imrichovi Karvašovi (25. 2. 1903 Varšany/Kalinčiakovo/dnes mestská časť Levíc – 20. 2. 1981 Bratislava), ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností ekonomickej vedy a národohospodárskej politiky, univerzitný profesor, právnik, vysokoškolský pedagóg, guvernér prvej Slovenskej národnej banky a publicista.

Ďalší levický rodák, ktorý je zastúpený vo fonde múzea, je fotograf a maliar, Vojtech Laufer-Lévavári (1. 1. 1885 Levice – 1. 3. 1953 Kaposvár). Do umeleckej zbierky pribudol jeho obraz s názvom Pohľad na ruinu Levického hradu od brehu Pereca. Olejomaľba v zlatom ráme je signovaná Lévavári a datujeme ju do roku 1937.

Aj v roku 2022 sme obohatili osobný fond levickej fotografky, Eleny Košúthovej (1938 Oros/Nyíregyháza – 2019 Levice), tentokrát o súbor čiernobielych negatívov s názvom Okupácia. Táto kolekcia obsahuje 37 kusov negatívov formátu 120 – veľkosť políčka 6 x 6 a zachytáva vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Levíc v auguste 1968.

Súbor piatich kusov grafických listov sa viaže k histórii Levického hradu. Portréty cisára Ferdinanda I. a Siegfrieda Kolonicha zobrazujú majiteľov hradu, grafický list vyobrazujúci Turka s názvom Emir sa zas spája s tureckým obdobím. Medirytina hradu je vzácnym prameňom k stavebnému vývoju pevnosti. Mapa Tekovskej župy zas obohatila zbierku máp v historickom fonde.

Súbor etnografických predmetov z obce Veľké Kozmálovce pozostáva z 38 kusov. Kolekcia obsahuje nábytok, odevné súčiastky a textílie. Vhodne dopĺňa zbierku predmetov pochádzajúcich z „čilejkárskeho“ mikroregiónu. Dokumentuje tri generácie jednej rodiny a vývoj odievania tejto unikátnej regionálnej kultúry.

 Mgr. Nikola Mihálová


2021


Historické fotografie, umelecké fotografie levických fotografov

V roku 2021 múzeum opäť rozšírilo svoj zbierkový fond o hodnotné zbierkové predmety.

Historický zbierkový fond obohatil súbor 20 kusov pohľadníc Táto kolekcia sa zameriava na levické pamiatky a pamätihodnosti. Pohľadnice z obdobia monarchie a medzivojnového obdobia dokumentujú stavebný vývoj a premeny Levíc.Umelecký zbierkový fond rozšírili umelecké fotografie od dvoch levických fotografov.

Elena Košúthová (1938 Oros/Nyíregyháza – 2019 Levice) pracovala v Tekovskom múzeu v Leviciach ako fotografka v rokoch 1967 – 1990. Svojimi fotografiami dokumentovala zbierkové predmety múzea, činnosť pracovníkov a dotvárala rôzne publikácie a výstavy. Neoceniteľné sú najmä jej fotografie z terénnych výskumov, dokumentovala premeny nielen mesta Levice, ale i celého regiónu. Výnimočná a vzácna je jej kolekcia fotografií, ktorými zachytila vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Levíc počas augusta 1968. Bola autorkou viacerých samostatných výstav nielen v Leviciach, ale aj v rámci celého Slovenska. Ako spoluautorka sa zúčastňovala na výstavách v Čechách, vo Švédsku, v Indii, v Turecku, Maďarsku či Poľsku. Za svoju prácu bola viackrát ocenená. Kolekciu umeleckých fotografií tvorí 7 kusov. Gabriel Kosmály. Narodil sa v roku 1958 vo Svodove. Od roku 1967 žije v Leviciach. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Fotogravity, kde je umeleckým vedúcim. Spolupracuje v Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach na medzinárodnom podujatí Dni fotografie v Leviciach. Je lokálpatriot, ktorý miluje Levice a hľadá tu inšpiráciu pre svoju prácu. Dnes je známym umeleckým fotografom, ktorého poznajú aj v zahraničí. Mal množstvo spoločných aj samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Luxemburg, Belgicko, Portugalsko, Veľká Británia, Japonsko a Čína). Súbor 14 fotografií predstavuje rozličné aspekty jeho tvorby v priereze 20 rokov.

 Mgr. Nikola Mihálová
Nitriansky samosprávny kraj podporil nákup 41 kusov zbierkových predmetov


2020


Vybavenie krajčírskej dielne z Tekovských Lužian

V roku 2020 Tekovské múzeum v Leviciach vďaka finančným prostriedkom pričlenením zriaďovateľom  zakúpilo vybavenie krajčírskej dielne pochádzajúcej z Tekovských Lužian v počte 32 kusov. Kolekcia obsahuje nielen pracovné nástroje krajčíra Štefana Izsófa (Ižóff), ale i jeho výrobky a iné predmety z domácnosti. Štefan Iszóf sa narodil 12. 9. 1922 v obci Tehla (Levický okres). Ešte pred prvou svetovou vojnou sa vyučil za krajčíra. Do Tekovských Lužian, kde dielňu prevádzkoval, sa priženil. Okrem profesie krajčíra, bol aj amatérskym fotografom a včelárom. Vybavenie krajčírskej dielne vhodne dopĺňa rozsiahlu zbierku remesiel v rámci historického zbierkového fondu.

 

Mgr. Nikola Mihálová

Nitriansky samosprávny kraj podporil nákup vybavenia krajčírskej dielne z Tekovských Lužian v počte 32 kusov


2019Kolekcia predmetov z Levického zlatého ónyxu a pohľadnice s tématikou Levického hradu

V roku 2019 vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja múzeum zakúpilo 49 kusov zbierkových predmetov, ktoré obohatili historický zbierkový fond. Kolekciu predmetov z Levického zlatého ónyxu tvorí 17 kusov. Úžitkové a dekoračné predmety sú vyrobené z jedinečného travertínu pochádzajúceho z miestneho lomu (Vápnik – Šiklóš). Predmety sú výrobkom národného podniku Andezitové kameňolomy Levice, vznikli podľa návrhu levickej dizajnérky a výtvarníčky Heleny Tabyovej, známej ako Taby Ica (1907 – 1974). Môžeme ich datovať do 50. – 60. rokov 20. storočia. Zakúpené predmety vhodne doplnili už jestvujúcu zbierku ónyxu.


Kúpou 32 kusov pohľadníc sa Tekovské múzeum v Leviciach stalo správcom jednej z najväčších zbierok pohľadníc s tematikou Levického hradu. Kolekcia pohľadníc opäť doplnila už jestvujúcu rozsiahlu zbierku historických fotografií, pohľadníc a sklených negatívov. Je zameraná na sídlo múzea a zároveň najvýznamnejšiu pamiatku Mesta Levice, Levický hrad. Pohľadnice môžeme datovať do obdobia 1910 – 1950. Dokumentujú premeny a podobu hradu, podhradia i Mesta Levice.

Mgr. Nikola Mihálová

Nitriansky samosprávny kraj podporil nákup 49 kusov historických zbierkových predmetov 


2018


Vrchná doska cechového stola a originál fotografie Ladislava Bielika "Muž s odhalenou hruďou"

V roku 2018 Nitriansky samosprávny kraj vyčlenil financie na nákup dvoch zbierkových predmetov.

Do historického zbierkového fondu bola zakúpená vrchná doska cechového stola. Masívnu dubovú dosku zdobí intarzovaný znak kováčskeho cechu so symbolmi majstra kováča – nákova, kliešte, nebožiec a kladivá. Doska je datovaná do roku 1832.Originál fotografie Ladislava Bielika "Muž s odhalenou hruďou"


Nákup zbierkových premetov bol financovaný Nitrianskym samosprávnym krajom