Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník - História výroby fajok

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK
NA SLOVENSKU


 
ÚVOD

 PDF
ZBIERKOVÝ FOND FAJOK V SLOVENSKOM BANSKOM MÚZEU
V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Eva Lovásová

PDF
FAJKY V ZÁPADOEURÓPSKOM UMENÍ 17. A 18. STOROČIA
Peter Pleva

 PDF
TABAKOVÝ PRIEMYSEL V LEVICIACH
Jarmila Bátovská

PDF
FAJKÁRSKE DIELNE NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Filip Glocko
 
PDF
OSUD DIELNE  MAXA WEISSA
NA VÝROBU FAJOK NA FARSKEJ ULICI V NITRE
Maroš Stražanec

PDF
FAJKÁRI BANSKOŠTIAVNICKÉHO REGIÓNU
A SIGNATÚRY NA ICH VÝROBKOCH
Jozef Šteffek

 PDF
TYPOLÓGIA FAJOK POCHÁDZAJÚCICH Z NÁLEZOV
A ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV V KREMNICI A OKOLÍ
Bohuslava Konušová

PDF 
DVOJDÍLNÉ KERAMICKÉ DÝMKY 17. - 19. STOLETÍ
Z ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V ČECHÁCH
Martin Vyšohlíd

PDF
VYUŽITIE DROTÁRSKYCH PRACOVNÝCH POSTUPOV
PRI OPRAVÁCH FAJOK A VÝROBE FAJČIARSKYCH POTRIEB
Katarína Hallonová

PDF
ZOBRAZENIE PSA NA FAJKÁCH ZO SLOVENSKA
Mário Bielich

PDF
VZNIK A ČINNOSŤ KLUBU HISTORICKÝCH FAJOK O. Z. V NITRE
Igor Escher

PDF