Tekovské múzeum v Leviciach

Z rozprávky do rozprávky - 8. 11. - 26. 3. 2023

Tekovské múzeum v Leviciach a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Vás srdečne pozývajú na výstavu bábok a divadelných kulís s názvom
„Z rozprávky do rozprávky“.

 Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách je od roku 2016 zapísané na reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predstavuje tradičný kultúrny prvok, ktorý v sebe spája dramatické, inscenačné, interpretačné, výtvarné i hudobné umenie. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej divadelnej a literárnej tradície. Samotné bábky a divadelné kulisy predstavujú jedinečné umelecké dielka a remeselnú zručnosť ich tvorcov. Divadlo vyjadruje rôzne uhly pohľadu na svet, nakoľko sa zameriava na detského diváka, aj na výchovu v duchu morálnych hodnôt.

 Výstavu si budú môcť návštevníci múzea pozrieť od 8. novembra 2022 do 26. marca 2023.

Kurátorka výstavy: Mgr. Nikola Mihálová