Tekovské múzeum v Leviciach

Ornament - 13. 7. - 5. 11. 2023

Tekovské múzeum v Leviciach

Vás srdečne pozýva na výstavu 

„ORNAMENT"
  13.7. - 5. 11.2023

Výstava Ornament predstavuje predmety dennej potreby z regiónu Kysuce a je zapožičaná z Kysuckého múzea v Čadci. Vystavené predmety sú zdobené jednoduchými, ale aj komplikovanejšími ornamentmi typickými pre tento región. Jednoduché geometrické tvary ako sú línie, pásy, zuby, meandre, kosoštvorce, kruhy a iné, sú však používané v ornamentike na celom území Slovenska.

Predmety každodennej potreby a neskôr aj umelecké predmety sa zdobili už od najstarších čias. Spočiatku bola ornamentika jednoduchá a jej základy možno hľadať v symbolike a v mágii. Postupom času nezaniká, ale býva prekrytá a spájaná s modernejšími a ozdobnejšími prvkami výzdoby. Vrchol ornamentálnej tvorby bol v 19. storočí a na Slovensku pretrval až do polovice 20. storočia.

Ornament možno charakterizovať ako ozdobu, ktorá doplňuje a okrášľuje predmet. A okrem samotného významu symboliky dáva predmetu aj vizuálnu jedinečnosť a ľahkú identifikovateľnosť.

Mgr. Zuzana Paulovičová