Tekovské múzeum v Leviciach

SALÓN 2023 4. 2. - 23. 4. 2023

 TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH
ZDRUŽENIE VÝTVARNÝCH UMELCOV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA

SALÓN 2023

4.2.2023 - 23.4.2023

Salón je skupinovou výstavou, ktorá dáva výtvarníkovi, či výtvarníkom prezentovať verejnosti výsledky svojej práce.
Na Salóne ZVUZS vystavuje 29 autorov.  Väčšina diel je vytvorená tradičnými výtvarnými technikami, ale nájdu sa ja netradičné výtvarné riešenia. Mnohé mená umelcov a ich diela sú už známe, ale pribudli aj noví členovia, ktorí omladili členskú základňu a výstavy o nové výtvarné podnety.