Tekovské múzeum v Leviciach

FAJKA SÚŤAŽNÁ VERZUS NESÚŤAŽNÁ

Na výstave budú fajky zo zbierkového fondu členov Pipe Club Nitra. Odprezentovaná bude veľká zbierka vyrezávaných fajok do podoby rôznych významných aj menej známych osobností. Nemalá časť výstavy bude venovaná fajkám z netradičnej disciplíny - súťaží v pomalom fajčení fajky.