Tekovské múzeum v Leviciach

SLUŽBY

  • výpožičky knižničného fondu za odplatu
  • odborný sprievod po prírodných a historických pamiatkach regiónu podľa požiadaviek
  • prednášky s rôznorodou tematikou pre žiakov základných a stredných škôl spojené s premietaním náučných filmov, ukážkami zbierkových predmetov a výstavkami podľa požiadaviek
  • odborná metodická pomoc
  • lektorský výklad na výstavách a v stálej expozícii
  • možnosť vyučovacích hodín
  • predaj rôznorodého propagačného materiálu a keramiky
  • prenájom hradného areálu na kultúrne podujatia
  • prenájom koncertnej sály na kultúrne podujatia
  • prenájom amfiteátra v priestore JZ bašty na kultúrne podujati

Vstupné a poplatky