Tekovské múzeum v Leviciach
Error the gallery with an id of: 1 is not published

FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY 2023

SÚHRNNÁ SPRÁVA

V súlade so zákonom č. 25/2006, § 102, ods. 4 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou.
P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2013
1. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra
2. 2.158,56 € Vyúčtovanie plyn ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
3. 3.886,04 € Vyúčtovanie elektrickej energie VM ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
4. 1.348,82 € Vyúčtovanie elektrickej energie KB ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
5. 1.430,00 € Grafika a tlač - Levický hrad Alena Gajdošová - ALDOX, Zd. Nejedlého 2869/25, 93401 Levice
6. 1.281,96 € Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
7. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra
8. 1.281,95 € Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
9. 1.281,95 € Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
2. štvrťrok 2013
10. 1.024,80 € Stravné lístky 4/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava
11. 1.174,79 € Daň z nehnuteľnosti 2013-1. splátka Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 93401 Levice
12. 1.174,80 € Daň z nehnuteľnosti 2013-2. splátka Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 93401 Levice
13. 1.281,95 € Energia 4/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
14. 2.123,00 € Zborník Tekovského múzea v Leviciach - Acta Musei Tekovensis, ročník IX.-2013 LVT s. r. o. , Tekovské ul. 6, 934 01 Levice
15. 1.041,84 € Stravné lístky 5/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava
16. 1.281,95 € Energia 5/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
17. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) III.Q/2013 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra
18. 1.281,95 € Energia 6/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
19. 1.526,00 € Stolárske práce Dobrovic Cyril
20. 1.097,94 € Stravné lístky 6/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000,00 € bez DPH v zmysle §9 odstavec 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
3. štvrťrok 2013
21. 1.111,14 € Stravné lístky 7/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava
22. 1.281,95 € Energia 7/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
23. 1.061,64 € Stravné lístky 8/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava
24. 1.281,95 € Energia 8/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
25. 1.144,94 € Energia 9/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
4. štvrťrok 2013
26. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) IV.Q/2013 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra
27. 1.028,64 € Stravné lístky 10/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava
28. 1.281,95 € Energia 10/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
29. 1.035,24 € Stravné lístky 11/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava
30. 1.281,95 € Energia 11/2013 ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
31. 3.197,66 € Odstránenie havaríjneho stavu vod.prípojky DK Mladostav spol. s r.o., Starý Hrádok 40, 93556 Starý Hrádok
32. 1.394,45 € Vyúčtovanie energie KB ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000,00 € bez DPH v zmysle §9 odstavec 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2014
1. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) I.Q/2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4, 949 01 Nitra
2. 1.476,00 € Grafická úprava a tlač publikácie Levický hrad Aldox-Alena Gajdošová, Junior centrum,
Sládkovičova 2, 934 01 Levice
3. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) II.Q/2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4, 949 01 Nitra
2. štvrťrok 2014
4. 1.004,97 € Daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2014 Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 93401 Levice
5. 1.004,98 € Daň z nehnuteľnosti 2. splátka 2014 Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 93401 Levice
6. 2.603,51 € Plyn ENERGO SK a.s., Novozámocká 220, 94905 Nitra
7. 1.067,38 € Ročná kontrola PSN L-tes spol. s r.o., Kollárová 1199, 95201 Vráble
8. 4.200,00 € Levický hrad-Geodetické zameranie GEODET-TEAM s.r.o., Partizánska 23, 81103 Bratislava
9. 2.899,20 € KD-Rekonštrukcia elektroinštalácie Anton Uhnák - MONEL, č. 360, 93524 Čajkov
10. 3.000,00 € PD - Aktualizácia rozpočtu M & P creative studio, s.r.o., Medená 24, 81102 Bratislava
11. 3.292,00 € Reštaurovanie Mgr. art. Kocka Štefan, Magurská 37, 97411 Bratislava
12. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) III.Q/2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4, 949 01 Nitra
3. štvrťrok 2014
13. 3.000,00 € Levický hrad - Aktualizácia PD M & P creative studio, s.r.o., Medená 24, 81102 Bratislava
14. 1.890,00 € Nákup výpočtovej techniky Pavol Szénási-PASZ,
Vajanského 2386/6, 934 01 Levice
15. 1.276,80 € Anglická verzia Levický hrad - Grafická úprava a tlač publikácie Aldox-Alena Gajdošová, Junior centrum,
Sládkovičova 2, 934 01 Levice
16. 1.304,13 € Poistenie majetku. (Splátka) IV.Q/2014 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4, 949 01 Nitra
4. štvrťrok 2014
17. 1.080,00 € Klampiarske práce - žľaby DK Ing Richard Koszorú, ,
Severná 25, 93401 Levice
18. 1700,00 € Plyn 12/2014 ENERGO-SK a.s.,
Novozámocká 220, 949 05 Nitra
19. 1580,00 € Výroba a dodanie vaňového kontajneru UNIKOV spol. s r. o.,
Lehotská 4, 949 01 Nitra
20. 1304,13 € Poistenie majetku 1.štvrťrok 2015 Prvá Komunálna Finančná a. s.,
Murgašova 4, 949 01 Nitra
1. štvrťrok 2015
1. 1304,13 € Poistenie majetku 2.štvrťrok 2015 Prvá Komunálna Finančná a. s.,
Murgašova 4, 949 01 Nitra
2. štvrťrok 2015
2. 5460,00 € Výmena žľabov na DK D.D.STORE Ing. Koszoru
Zd. Nejedlého 59, 93401 Levice
3. štvrťrok 2015
3. 1072,48 € Stravné lístky 7/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23D, 82101 Bratislava
4. 2000,00 € VM Bohunice - konzerv. údržba a oprava Vincent Hakszer
Február.víťazstva 1011/11, 92523 Jelka
5. 12898,74 € Úprava depozitov v OPaS MOCOOP spol. s r.o.
Orechová 6, 93556 Mýtne Ludany
6. 1530,72 € Poistenie majetku 3. štvrťrok 2015 Kooperatíva, poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
7. 1025,72 € Stravné lístky 7/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23D, 82101 Bratislava
8. 2000,00 € VM Bohunice - konzerv. údržba a oprava Vincent Hakszer
Február.víťazstva 1011/11, 92523 Jelka
9. 19960,44 € Oprava opevnenia Juhozápadnej bašty amfiteáter Stavmont MB s.r.o.
Robotnícka 4334, 017 01 Považská Bystrica
10. 7191,65 € Úprava spojovacej chodby Dobóovský kaštieľ Mladostav spol. s r.o.
935 56 Starý Hrádok 40
4. štvrťrok 2015
11. 2420,00 € Graf. úprava a tlač Zborníka TM č. 10 Róbert Kertész Levické tlačiarne LVT
Hronská ul. 3003/3, 93401 Levice
12. 4380,00 € Oprava poškodenej omietky na fasáde DK METALEF, s.r.o.
Jókaiho 5, 93561 Hronovce
13. 1530,72 € Poistenie majetku 4. štvrťrok 2015 Kooperatíva, poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
14. 1650,12 € Vyúčtovanie plynu 1.1.2015 - 18.12.2015 ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220, 949 05 Nitra
15. 1530,72 € Poistenie majetku 1. štvrťrok 2016 Kooperatíva, poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
1. štvrťrok 2016
1. 1124,98 € Kontrola - ročná PSN v DK L-tes spol. s r.o.,
Kollárová 1199, 95201 Vráble
2. 1530,71 € Poistenie majetku 4-7/20156 Kooperatíva, poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 5000,00 € bez DPH v zmysle §117 odstavec 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
2. štvrťrok 2016
- - - -
3. štvrťrok 2016
- - - -
4. štvrťrok 2016
1. 17178,80 € Oprava pódia a vyhliadky amfiteátra Assist Solutions s.r.o.
J. Vargu 922/12 98401 Lučenec
1. štvrťrok 2017
- - - -
2. štvrťrok 2017
- - - -
3. štvrťrok 2017
- - - -
4. štvrťrok 2017
1. 13721,00 € Reštaurovanie 11 obrazov Mgr.art Štefan Kocka, IČO 1029121687
Skubínskeho cesta 94 974 09 Banská Bystrica
1. štvrťrok 2018
- - - -
2. štvrťrok 2018
1. 5075,00 € Reštaurovanie 3 ks obrazov Mgr.art Štefan Kocka, IČO 1029121687
Skubínskeho cesta 94 974 09 Banská Bystrica
2. 51117,60 € Oprava fasády Dobóovský kaštieľ MOCOOP spol. s r.o.
935 56 Starý Hrádok 36 IČO 34103601
3. štvrťrok 2018
- - - -
4. štvrťrok 2018
1. 5000,00 € Kúpa orginál fotografie Pavla Bielika "Muž s odhalenou hruďou" PhDr. Alica Bieliková
Nám. Hraničiarov 16 851 03 Bratislava
2. 7400,00 € Kúpa entomologickej zbierky motýľov Ing. Ignác Richter
971 01 Malá Čausa 289
3. 40774,60 € Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích lístkov GGFS s.r.o.,
Sasinkova 55, 811 08 Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 5000,00 € bez DPH v zmysle §117 odstavec 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2019
- - - -
2. štvrťrok 2019
- - - -
3. štvrťrok 2019
1. 17 820,52 € Dodanie a montáž výpočtovej techniky Comix spol. s r. o., Kpt. Nálepku 64, 934 01 Levice
4. štvrťrok 2019
1. 7 100,00 € Reštaurovanie sedacieho nábytku GryfArt s.r.o., Dolná Ves 33, 967 01 Kremnica
2. 7 300,00 € Výroba depozitárneho nábytku Miloš Cigánik, Opatová č.158, 935 25 Nová Dedina
3. 7 400,00 € Dom ľudový I. a Dom ľudový II. SO Brhlovce Obnova s.r.o. A.Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
1. štvrťrok 2020
- - - -
2. štvrťrok 2020
- - - -
3. štvrťrok 2020
1. 7 100,00 € Reštaurovanie historického nábytku GryfArt. s.r.o. , Dolná Ves 33, 967 01 Kremnica
4. štvrťrok 2020
- - - -
1. štvrťrok 2021
1. 6 430,00 € Výroba a montáž nábytku do historického depozitára v DK Ladislav Németh - Stolar Centrum, Koháryho ul. 6467/107, Levice
 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 odstavec 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2019
1. 2 037,54 € Daň z nehnuteľností za rok 2019 Mesto Levice, Nám.Hrdinov 1, 934 01 Levice
2. 1 530,72 € Poistenie majetku 4-6/2019 Kooperatíva poisťovňa a.s., Štefánikova 4, 816 23 Bratislava
2. štvrťrok 2019
1. 1 038,87 € Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava
2. 1 059,60 € Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava
3. 2 000,00 € Poplatok za výstavu Tekovské kocky I. René Virsík, Nám. 1. mája 3 811 06 Bratislava
4. 1 102,00 € Kúpa kolekcie predmetov Zlatý onyx Ladislav Vincze, Ul. A.Sladkovičova 2039/7
3. štvrťrok 2019
1. 1 233,09 € Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o., Sasinkova 5 811 08 Bratislava
2. 2 200,00 € Stredoveké dni na Levickom hrade Občianske združenie VIR FORTIS, Strážovská cesta 49, 960 01 Zvolen
3. 1 320,54 € Poistenie majetku 1.7.-31.10.2019 Kooperatíva poisťovňa a. s., Štefánikova 4, 816 23 Bratislava
4. 1 198,85 € Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o., Sasinkova 5 811 08 Bratislava
5. 1 305,64 € Lavicové sety Partystany-Jičín s.r.o., Hrušnová 1201 50601 Jičín
4. štvrťrok 2019
1. 1 053,13 € Murársko-maliarske práce depozit textil MOOCOP spol. s r.o., 935 56 Starý Hrádok 36
2. 1 067,38 € Ročná revízia PSN v KB L - tes s.r.o., Orechova 1858/8 952 01 Vráble
3. 1 205,52 € Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o., Sasinkova 5 811 08 Bratislava
4. 1 056,00 € Tlač a grafická úprava Kalendárium 2020 Levické tlačiarne LVT Róbert Kertész, Tekovská ul.6 934 01 Levice
5. 1 154,30 € Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o., Sasinkova 5 811 08 Bratislava
6. 1 167,00 € Grafická úprava a tlač Leporelo Levický hrad 3Vmedia s.r.o., Školská 1568/23, 962 05 Hriňová
7. 2 722,50 € Grafická úprava a tlač publikácie SO Brhlovce Vodný mlyn Bohunice Alena Gajdošová - Aldox, Zdenka Nejedlého 2869/25, 934 01 Levice
8. 1 552,68 € Dodanie tonerov HP Servis s.r.o., Sv. Michala 1, 934 01 Levice
9. 1 320,54 € Poistenie majetku Kooperatíva poisťovňa a. s., Štefánikova 4, 816 23 Bratislava
1. štvrťrok 2020
1. 1 320,54 € Poistenie majetku 1.4.-1.7.2020 Kooperatíva poisťovňa a. s., Štefánikova 4, 816 23 Bratislava
2. štvrťrok 2020
1. 3 068,02 € Daň z nehnuteľností za rok 2020 Mesto Levice, Nám.Hrdinov 1, 934 01 Levice
2. 1 000,66 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
3. 1 174,12 € Oprava a montáž prístrešku pred konzervátorskou dielňou Igor Udvardy, Okružná 3, 934 01 Levice
4. 2 056,48 € Vyúčtovanie odberu plynu za obdobie 1.1.2020-30.4.2020 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 950 50 Nitra
5. 1 240,97 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
6. 1 320,54 € Poistenie majetku 1.7.2020 - 1.10.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
7. 1 714,50 € Oprava oplotenia - Vodný mlyn Bohunice MOCOOP spol. s r.o. 935 56 Starý Hrádok 36
3. štvrťrok 2020
1. 1 449,77 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
2. 1 240,97 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
3. 1 320,54 € Poistenie majetku 1.10.2020 - 31.12.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
4. štvrťrok 2020
1. 1 174,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
2. 1 067,38 € Ročná kontrola poplachového systému narušenia DK L-tes, s.r.o. Orechová 1585/8, 95201 Vráble
3. 2 710,40 € Grafické spracovanie a tlač Zborníka č. XII. Róbert Kertész Levické tlačarne LVT, Hronská 3, 934 01 Levice
4. 2 500,00 € Elektroinštalačné práce hstor.depozitáru DK Pintér Ľudovít, s.r.o. Hlboká 8, 93401 Levice
5. 1 008,54 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
6. 3 100,00 € Reštaurovanie historických rukopisov Mgr. Radovan Blaho, F. Urbánka 9, 96901 Banská Štiavnica
7. 1 103,09 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
8. 1 152,00 € Grafické spracovanie a tlač propagačnej brožúry Róbert Kertész Levické tlačarne LVT, Hronská 3, 934 01 Levice
9. 1 320,54 € Poistenie majetku 1.1.2021 - 31.3.2021 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
10. 1 500,00 € Vyhotovenie novej web stránky Pavol Szénasi -PASZ, Vajanského 6, 93401 Levice
1. štvrťrok 2021
1. 1 680,00 € Elektronické stravovacie poukážky   GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
2. štvrťrok 2021
1. 1 530,00 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS s.r.o. Sasinkova 5,  Bratislava
2. 1 320,54 € Poistenie majetku za 2. štvrťrok 2021 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava
3. 2 880,00 € Akvizícia - nákup zbierkových predmetov PaedDr. Gabriel Kosmály, Ul. J. Jesenského 14a, Levice
4. 1 130,00 € Akvizícia - nákup zbierkových predmetov Miriam Košuthová, Ul. P.O. Hviezdoslava 27, Levice
5. 1 745,00 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS s.r.o. Sasinkova 5,  Bratislava
6. 1 320,54 € Poistenie majetku za 2. štvrťrok 2021 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava
7. 1 700,00 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS s.r.o. Sasinkova 5,  Bratislava
8. 1 990,00 € Reštaurovanie a výroba kópií-súbor historických dokumentov Mgr. Radovan Blaho, F. Urbánka 150/9, Banská Štiavnica
9. 4 120,00 € Reštaurovanie výtvarných diel zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o. Skubínska cesta 94, Banská Bystrica
3. štvrťrok 2021
1. 1 785,00 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
2. 1 855,00 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
3. 1 333,76 € Konzervačný materiál Dušan Barlaš, Gružovce 10, 067 22 Ohradzany
4. 1 590,00 € Elektronické stravovacie poukážky  GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
5. 1 320,54 € Poistenie majetku za 4. štvrťrok 2021 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava
6. 1 009,00 € Tlač vstupeniek Ivan Kocman - CICERO, Domadice 159, 935 87 Santovka
7. 1 428,50 € Nákup odvlhčovačov LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. Modranská 7027/1, 917 01 Trnava
8. 2 598,00 € Reštaurovanie zbierkových predmetov - denník Mgr. Radovan Blaho, F. Urbánka 150/9, Banská Štiavnica
4. štvrťrok 2021
1. 1 725,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
2. 1 120,42 € Ročná kontrola PSN - DK L-tes, s.r.o. Orechová 1858/8, 95201 Vráble
3. 1 771,50 € Germicídne žiariče Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 924 41 Piešťany
4. 1 635,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
5. 4 120,00 € Reštaurovanie obrazov Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 B. Bystrica 
6. 1 735,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
7. 1 320,54 € Poistenie majetku za 1. štvrťrok 2022 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava
8. 1 990,00 Reštaurovanie a výroba kópií historických dokumentov Mgr. Radovan Blaho, F. Urbánka 150/9, 969 01 Banská Štiavnica
9. 1 345,00 € Podlahová krytina CARPEX, s.r.o. Nám. E. M. Šoltésovej 2221/8, 934 01 Levice
10. 1 093,00 € Kancelárske spotrebiče ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 3, 934 01 Levice
11. 2 108,00 € Výpočtová technika Pavol Szénási-PASZ, Vajanského 2386/6, 934 01 Levice
1. štvrťrok 2022
1. 1 575,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
2. 1 620,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
3. 1 250,00 € Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty - čilejkárska svadobná parta Mgr. Otília Švecová, č. d. 54, 935 24 Čajkov
4. 1 840,00 € Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
5. 1 320,54 € Poistenie majetku za 2. štvrťrok 2022 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Bratislava

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Tekovské múzeum v Leviciach
zastúpený: Mgr. Henrieta Baliová, PhD., riaditeľka
IČO: 36102849 ...
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

    účele spracúvania osobných údajov,
    kategórii spracúvaných osobných údajov,
    identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
    dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
    práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
    práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
    zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
    existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.


Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Sprostredkovateľmi Tekovského múzea v Leviciach pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:
Obchodné meno     Sídlo spoločnosti    IČO
Ľuboslava Vaníková    Dopravná č.14, Levice    11987090

Zodpovedná osoba
V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu: Judita Magnová, samostatný odborný ekonóm, ktorá

    poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
    monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
    poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
    spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
    plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.
Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:
osobne: v Tekovskom múzeu v Leviciach- kancelária zodpovednej osoby v čase streda 13,30 – 15,30 hod.
telefonicky: 036/6312 112
elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.