ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE XI, 2018

SMETANOVÁ E., BIELA M. & SMETANA V.: s. 7-27
Výsledky floristického výskumu vybraných lokalít v okolí Plášťoviec
The results of floristic research of selected localities near Plášťovce village
Abstract

SMETANA V. 2018: s. 28-40
Čmele (Hymenoptera: Bombini) na mokraďných biotopoch Žitavskej nivy
Bumblebees (Hymenoptera: Bombini) in the wetland biotops of the Žitavská niva floodplain
Abstract

ŠIMA P., SMETANA V. & RIGLER M.: s. 41-65
Quo vadis Bombus haematurus? An outline of the ecology and biology of a species expanding in Slovakia
Quo vadis Bombus haematurus? Prehľad ekológie a biológie na Slovensku expandujúceho druhu čmeľa
Abstract

ŠIMA P. & RICHTER I: s. 66-74
Prehľad drobných motýľov („Microlepidoptera“) zistených v záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch
Overview of small moths („Microlepidoptera“) recorded at the „Kvitnúci ostrov“ garden colony near the town of Nové Zámky
Abstract

BEŠINA D. & TIRPÁK J.: s. 75-91
Nové informácie o stredovekej dedine Baratka získané geofyzikálnym prieskumom
New information about the medieval Baratka village obtained by geophysical survey
Abstract

ŠVOLIKOVÁ M.: s. 92-103
História úverného družstevníctva v okrese Levice
History of credit unions in the district of Levice
Abstract

MARTINÁK M.: s. 104-116
Prievozníkov dom v Tlmačoch
Ferryman house in Tlmače
Abstract

SMETANA V.: s. 118-141
Murárky (Hymenoptera: Eumeninae) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach
Potter wasps (Hymenoptera: Eumeninae) in the collections of Tekov museum in Levice
Abstract

MIHÁLOVÁ N.: s. 142-159
Štefan Nécsey a jeho spolupráca s Fridtjofom Nansenom
Štefan Nécsey and his cooperation with Fridtjof Nansen
Abstract

PAULOVIČOVÁ Z.: s. 179-186
Textílie s tkanou výzdobou z čilejkárskeho mikroregiónu v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach
Textiles with woven decoration from the "čilejkársky" microregion in the collections of the Tekovské museum in Levice
Abstract

ČAMBAL Š. & MIHÁLOVÁ N.: s. 179-186
Vyzuváky zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach so zameraním na zoomorfné prvky
Boot jacks from the collections of the Tekov Museum in Levice focusing on zoomorphic elements
Abstract

PLEVA P.: s. 187-193
Andrej Rudavský: Svedectvo
Andrej Rudavský: Testimony
Abstract

ČAMBAL Š. s. xxxxx
Správa o aktuálnom výskyte Rana temporaria (Anura: Ranidae) v Národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina (JZ Slovensko)
Report on the current occurrence of Rana temporaria (Anura: Ranidae) in the National nature reserve of Horšianska dolina (SW Slovakia)
Abstract

MIHÁLOVÁ N.: s. 231-232
Bibliografia pracovníkov Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2005 – 2017
Staff bibliography of the Tekov Museum in Levice for the period 2005 - 2017
Full text

REDAKCIA.: s. 213
Významné jubileum tekovského múzea v leviciach
An important jubilee of the Tekov Museum in Levice
Full text

MIHÁLOVÁ N.: s. 214-215
Životné jubileum Eleny Košúthovej
Elena Košúthová's jubilee
Full text

SMETANA V.: s. 216-217
Za PhDr. Katarínou Gellenovou
In Memoriam PhDr. Katarína Gellenová
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: