Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE XII, 2020

SMETANOVÁ E., BIELA M. & SMETANA V.: s. 5-20
Výsledky floristického výskumu lokality Varta-617 m a jej blízkeho okolia (Štiavnické vrchy).
Floristic research results at Varta hill (617 m a.s.l., Štiavnické vrchy Mts.) and its surrounding.
Abstract

DAVID S. & LUKOVIČOVÁ M.: s. 21-40
Príspevok k floristickému a vegetačnému poznaniu Krivína (Psiare-Krásna skala) v Slovenskej bráne (Štiavnické vrchy, Slovensko).
Contributions to the floristic and vegetation knowledge of the Krivín hill (Psiare-Krásna skala hill) in the Slovak Gate (Štiavnické vrchy Mts., Slovak Republic).
Abstract

DAVID S. & PETROVIČOVÁ K.: s. 41-52
Šidielko ozdobné Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata) vzácny alebo prehliadaný druh?
The Ornate Bluet Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata) rare or overlooked damselfly species?
Abstract

ŠIMA P.: s. 53-62
Okáne a lišaje (Lepidoptera: Saturniidae et Sphingidae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
Saturniid moths and Hawk moths (Lepidoptera: Saturniidae et Sphingidae) at the „Kvitnúci ostrov“ garden colony near the town of Nové Zámky.
Abstract

SMETANA V.: s. 63-74
Čmele (Hymenoptera: Bombini) na vybraných lokalitách v okolí Čankova.
Bumble bees (Hymenoptera: Bombini) at selected localities near Čankov.
Abstract

SMETANA V., ROLLER L., BENDA D., BOGUSCH P., HOLÝ K., KARAS Z., PURKART A., ŘÍHA M., STRAKA J., ŠIMA P., ERHART J., HALADA M., HOLECOVÁ M., HORÁK J., KLESNIAKOVÁ M., MACEK J., PAVLÍKOVÁ A., PETRÁKOVÁ L. & RINDOŠ M.: s. 75-141
Blanokrídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách Malých Karpát.
Hymenoptera of the selected localities in the Malé Karpaty Mountains.
Abstract

MARTINÁK M.: s. 142-159
Stavba na Kramárskom vrchu v kontexte protitureckých vartoviek na území Tekova a Hontu.
Building on the Kramársky vrch Hill in the context of antiturkish vartovka watchtowers in the territory of Tekov and Hont.
Abstract

BÁTOVSKÁ J..: s. 160-173
Príspevok k dejinám poštovej stanice na Štampochu.
Contribution to the history of the post office station in Štampoch.
Abstract

ŠVOLIKOVÁ M.: s. 174-185
Vladimír Všeslav Aladár Kráľ (1852 – 1881), najstarší syn Janka Kráľa.
Vladimír Všeslav Aladár Kráľ (1852 – 1881), the eldest son of Janko Kráľ.
Abstract

MIHÁLOVÁ N.: s. 187-206
Vojtech Laufer-Lévavári
Vojtech Laufer-Lévavári
Abstract

DIANOVSKÝ R.: s. 207-213
Skutočne bronzový medailón Marka Aurélia?
A real bronze medallion of Marcus Aurelius?
Abstract

BIELA M.: s. 215-218
Viola sororia Willd. V Leviciach.
Viola sororia Willd. in Levice.
Abstract

SMETANA V. & MIHÁLOVÁ N.: s. 219-222
Sceliphron caementarium (Hymenoptera: Sphecidae) a jej aktuálny výskyt v Leviciach a Dudinciach.
Sceliphron caementarium (Hymenoptera: Sphecidae) and its current occurrence in Levice and Dudince towns.
Abstract

ČAMBAL Š.: s. 223-226
Výskyt užovky fŕkanej – Natrix tessellata (Reptilia: Colubridae) v meste Levice (JZ Slovensko).
Occurrence of Natrix tessellata (Reptilia: Colubridae) in the town of Levice (SW Slovakia).
Abstract

Redakcia: s. 228-229
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
SOCIAL CHRONICLE
Full text

© 2006-2021 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: