Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE VI, 2006

TÓTH, Cs.: s. 8-31
Morfometrická analýza molárov elefantidov (Proboscidea, Mammalia) zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach.
Morphometrical analysis of Elephantid teeth from the collections of Tekov Museum in Levice.
Full text

SMETANOVÁ, E.: s. 32-42
Massányi Mihály a jeho práca o vyšších rastlinách mesta Levice.
Massányi Mihály and his paper concerning vascular plants in Levice town.
Full text

DANIŠOVÁ, G., DANIŠ, D., ŠTEFFEK, J.: s. 43-57
Vplyv antropických aktivít na zmeny v zložení flóry a mákkýšov na lokalite Vápnik (Šiklóš) v Ipeľskej pahorkatine.
The influence of the human acti-vities on the changes of plants and molluscs in the locality Vápnik (Šiklóš) in Ipeľská pahorkatina Hills.
Full text

TESÁK, P.: s. 58-72
Prvé písomné zmienky o Leviciach.
First written notes about Levice.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 73-80
Príspevok k dejinám pukanského opevnenia.
Contribution to History of Pukanec fortification.
Full text

KLECKER, E.: s. 81-92
Die Löwin.
Lioness.
Full text

BÁTOVSKÁ, J.: s. 94-101
Levický architekt a staviteľ Rudolf Czibulka.
Architect and builder Rudolf Czibulka.
Full text

BEŠINOVÁ, E.: s. 102-106
Pečate v pozemkovej knihe Okresného súdu v Leviciach.
Seals in the Cadastral book of the District court in Levice.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 107-111
Neznámy známy Ján Kadár. Levická kapitola jeho života.
Unknown well-known Ján Kadár. Levice chapter of his life.
Full text

VERČÍK, M.: s. 112-125
Stredoveké zbrane v zbierkach Tekovského múzea.
Medieval weaponry in the Tekov Museum Collection.
Full text

STRAKA, V., SMETANA, V.: s.126-148
Dvojkrídlovce (Diptera) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Flies (Diptera) in the collections of Tekov museum in Levice.
Full text

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: