ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020




Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE 6, 2006

TÓTH, Cs.: s. 8-31
Morfometrická analýza molárov elefantidov (Proboscidea, Mammalia) zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach.
Morphometrical analysis of Elephantid teeth from the collections of Tekov Museum in Levice.
Full text

SMETANOVÁ, E.: s. 32-42
Massányi Mihály a jeho práca o vyšších rastlinách mesta Levice.
Massányi Mihály and his paper concerning vascular plants in Levice town.
Full text

DANIŠOVÁ, G., DANIŠ, D., ŠTEFFEK, J.: s. 43-57
Vplyv antropických aktivít na zmeny v zložení flóry a mákkýšov na lokalite Vápnik (Šiklóš) v Ipeľskej pahorkatine.
The influence of the human acti-vities on the changes of plants and molluscs in the locality Vápnik (Šiklóš) in Ipeľská pahorkatina Hills.
Full text

TESÁK, P.: s. 58-72
Prvé písomné zmienky o Leviciach.
First written notes about Levice.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 73-80
Príspevok k dejinám pukanského opevnenia.
Contribution to History of Pukanec fortification.
Full text

KLECKER, E.: s. 81-92
Die Löwin.
Lioness.
Full text

BÁTOVSKÁ, J.: s. 94-101
Levický architekt a staviteľ Rudolf Czibulka.
Architect and builder Rudolf Czibulka.
Full text

BEŠINOVÁ, E.: s. 102-106
Pečate v pozemkovej knihe Okresného súdu v Leviciach.
Seals in the Cadastral book of the District court in Levice.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 107-111
Neznámy známy Ján Kadár. Levická kapitola jeho života.
Unknown well-known Ján Kadár. Levice chapter of his life.
Full text

VERČÍK, M.: s. 112-125
Stredoveké zbrane v zbierkach Tekovského múzea.
Medieval weaponry in the Tekov Museum Collection.
Full text

STRAKA, V., SMETANA, V.: s.126-148
Dvojkrídlovce (Diptera) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Flies (Diptera) in the collections of Tekov museum in Levice.
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: