Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE IX., 2013

DAVID S.: s. 7-20
Chránĕný areál Šándorky – lokalita xerotermní vegetace jižního úpatí Štiavnických vrchů.
Protected area Šándorky – the site with xeroterm vegetation at the southern foot of the Štiavnické vrchy Mts.
Full text

BIELA M.: s. 21-30
Vplyv vybraných klimatických faktorov na jedince lokálnej populácie kriticky ohrozeného druhu Xeroloma cylindracea (Sibth. et Sm.) Holub.
The effect of the selected climatic elements on the individuals of local population of the critically endangered species Xeroloma cylindracea (Sibth. et Sm.) Holub.
Full text

SMETANA V.: s. 31-41
Príspevok k poznaniu ôs a kutaviek (Hymenoptera: Vespidae et Spheciformes) v Hronskej a Žitavskej nive.
Contribution to the knowledge of the wasps and sphecoid wasps (Hymenoptera: Vespidae et Spheciformes) in the Hronská niva and Žitavská niva floodplains.
Full text

ŠIMA P.: s. 42-49
Drevotočovité, srpokrídlovcovité, priadkovcovité, brahminovité, chochlatkovité, a spriadače (Lepidoptera: Cossidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Notodontidae et Arctiinae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
The moths (Lepidoptera: Cossidae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Notodontidae et Arctiinae) of the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony nearby Nové Zámky town.
Full text

MIHÁLOVÁ N.: s. 50-59
Politický vývoj v Leviciach v čase vzniku prvej Československej republiky
Mihálová N.: Political development in Levice at the time of the formation of the first Czechoslovak Republic.
Full text

VINCZE L.: s. 60-75
Sto rokov valcového mlyna v Pohronskom Ruskove.
One Hundred Years of Cylindrical Mill in Pohronský Ruskov.
Full text

UHNÁK A.: s. 76-87
Súčasná podoba fašiangových slávností na príklade obce Rybník.
The contemporary form of carnival (fašiangy) on example of Rybník village.
Full text

PLEVA P.: s. 89-111
Keltské mince Levického typu v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Celtic coins of the Levice type in the collections of Tekovske Museum in Levice.
Full text

MARGARÉTA NOVÁKOVÁ: s. 113-114
K životnému jubileu PhDr. Jarky Bátovskej.
Jarka Batovska's jubilee.
Full text

ANDREJ STOLLMANN: s. 115-117
Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. osemdesiatpäťročný
Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. osemdesiatpäťročný
Full text

ANDREJ STOLLMANN: s. 118-126
Prof. emeritus RNDr. Alexander Dudich, CSc. sedemdesiatročný
Prof. emeritus RNDr. Alexander Dudich, CSc. sedemdesiatročný
Full text

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: