Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE VIII., 2010

BIELA M.: s. 7-29
Nálezy chránených a ohrozených druhov cievnatých rastlín v okolí Novej Dediny.
Important records of the protected and endangered plant species in the surroundings of Nová Dedina village.
Full text

DAVID S. & SMETANOVÁ E.: s. 30-40
Levická Kalvária – lokalita xerotermní vegetace.
Levická Kalvária – Calvary the locality of xerothermic vegetation.
Full text

KUKUČKOVÁ K. s. 41-61
Rozšírenie a charakteristiky raka riečneho (Astacus astacus) v povodí Sikenice.
Appearance and characteristics Crayfish population in Sikenica river basin.
Full text

ŠIMA P.: s. 62-70
Piadivkovité (Lepidoptera: Geometridae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
Geometrid moths (Lepidoptera: Geometridae) of the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony nearby Nové Zámky town.
Full text

SMETANA V.: s. 71-77
Výsledky prieskumu vybraných skupín blanokrídlovcov (Hymenoptera: Aculeata) na Ramsarskej lokalite Poiplie.
Research results of the selected groups of Hymenoptera (Aculeata) on the Poiplie Ramsar site.
Full text

SMETANA V., ROLLER L., BENEŠ K., BOGUSCH P., DVOŘÁK L., HOLÝ K., KARAS Z., MACEK J., STRAKA J., ŠIMA P., TYRNER P., VEPŘEK D. & ZEMAN V.: s. 78-111
Blanokrídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách Borskej nížiny.
Hymenoptera of selected localities in the Borská nížina lowland.
Full text

BEŠINOVÁ E.: s. 112-131
Vodné mlyny v severnom Honte
The water mills in the region northern part of Hont.
Full text

VINCZE L.: s. 132-154
Štefan Nécsey, maliar, zberateľ a entomológ.
Štefan Nécsey, painter, collector and entomologist.
Full text

IVANICKÁ Z.: s. 156-167
Formy na predtlač výšivky vo fonde Tekovského múzea v Leviciach.
Forms for printed forms of the embroidery in the fund of the Tekovian museum in Levice.
Full text

PLEVA P.: s. 168-190
Numizmatika v zbierkach Tekovského múzea.
Numismatics in the collections of the Tekovian museum.
Full text

SMETANOVÁ E. & RAČKO M.: s. 191-201
Školský herbár Milady Mazelovej.
School herbarium by Milada Mazelová.
Full text

HOLBOVÁ K.: s. 202-214
Múzejná dokumentácia zmien v kultúre odievania na vidieku v 2. polovici 20. storočia.
Museum documentation of changes in the culture of clothing in the country in 2nd half of 20th century.
Full text

SMETANA V.: s. 216
Judita Magnová jubiluje.
Judita Magnova's jubilee.
Full text

HOLBOVÁ K.: s. 217-218
K päťdesiatke PhDr. Jána Dana
Ján Dano – 50 years old.
Full text

PÖLHÖS, M.: s. 219-220
Za Michalom Korentsym
Michal Korentsy
Full text

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: