ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE VIII., 2010

BIELA M.: s. 7-29
Nálezy chránených a ohrozených druhov cievnatých rastlín v okolí Novej Dediny.
Important records of the protected and endangered plant species in the surroundings of Nová Dedina village.
Full text

DAVID S. & SMETANOVÁ E.: s. 30-40
Levická Kalvária – lokalita xerotermní vegetace.
Levická Kalvária – Calvary the locality of xerothermic vegetation.
Full text

KUKUČKOVÁ K. s. 41-61
Rozšírenie a charakteristiky raka riečneho (Astacus astacus) v povodí Sikenice.
Appearance and characteristics Crayfish population in Sikenica river basin.
Full text

ŠIMA P.: s. 62-70
Piadivkovité (Lepidoptera: Geometridae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
Geometrid moths (Lepidoptera: Geometridae) of the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony nearby Nové Zámky town.
Full text

SMETANA V.: s. 71-77
Výsledky prieskumu vybraných skupín blanokrídlovcov (Hymenoptera: Aculeata) na Ramsarskej lokalite Poiplie.
Research results of the selected groups of Hymenoptera (Aculeata) on the Poiplie Ramsar site.
Full text

SMETANA V., ROLLER L., BENEŠ K., BOGUSCH P., DVOŘÁK L., HOLÝ K., KARAS Z., MACEK J., STRAKA J., ŠIMA P., TYRNER P., VEPŘEK D. & ZEMAN V.: s. 78-111
Blanokrídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách Borskej nížiny.
Hymenoptera of selected localities in the Borská nížina lowland.
Full text

BEŠINOVÁ E.: s. 112-131
Vodné mlyny v severnom Honte
The water mills in the region northern part of Hont.
Full text

VINCZE L.: s. 132-154
Štefan Nécsey, maliar, zberateľ a entomológ.
Štefan Nécsey, painter, collector and entomologist.
Full text

IVANICKÁ Z.: s. 156-167
Formy na predtlač výšivky vo fonde Tekovského múzea v Leviciach.
Forms for printed forms of the embroidery in the fund of the Tekovian museum in Levice.
Full text

PLEVA P.: s. 168-190
Numizmatika v zbierkach Tekovského múzea.
Numismatics in the collections of the Tekovian museum.
Full text

SMETANOVÁ E. & RAČKO M.: s. 191-201
Školský herbár Milady Mazelovej.
School herbarium by Milada Mazelová.
Full text

HOLBOVÁ K.: s. 202-214
Múzejná dokumentácia zmien v kultúre odievania na vidieku v 2. polovici 20. storočia.
Museum documentation of changes in the culture of clothing in the country in 2nd half of 20th century.
Full text

SMETANA V.: s. 216
Judita Magnová jubiluje.
Judita Magnova's jubilee.
Full text

HOLBOVÁ K.: s. 217-218
K päťdesiatke PhDr. Jána Dana
Ján Dano – 50 years old.
Full text

PÖLHÖS, M.: s. 219-220
Za Michalom Korentsym
Michal Korentsy
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: