Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS VII, 2008

SMETANOVÁ, E.: s. 8-11
Jedinečná lokalita sápy hľuznatej (Phlomis tuberosa L.) v Podlužanoch pri Leviciach.
Unique locality with occurrence of tuberous Jerusalem sage (Phlomis tuberosa L.) in Podlužany near Levice.
Full text

ŠIMA, P.: s. 12-22
Morovité (Lepidoptera: Noctuidae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
Noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) of the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony nearby Nové Zámky town.
Full text

SMETANA, V.: s. 23-33
Čmele a spoločenské osy (Hymenoptera: Bombini, Polistinae et Vespinae) na vybraných lokalitách v národnom parku Veľká Fatra.
Bumblebees and social wasps (Hymenoptera: Bombini, Polistinae et Vespinae) on the selected localities in the Veľká Fatra National park.
Full text

IVANIČ, P.: s. 34-48
Rekonštrukcia komunikácií na dolnom Pohroní v stredoveku.
Reconstruct of communication in down Pohronie in the Middle Ages.
Full text

BEŠINOVÁ, E.: s. 49-64
Rok 1968 a okres Levice.
Year 1968 and district Levice.
Full text

MIKITOVÁ, M.: s. 65-75
Literárne stopy spoľahlivého svedka minulosti a prítomnosti.
Literary memento of an authentic witness of past and presence.
Full text

DANO, J.: s. 77-84
Dokumentácia tradičného poľnohospodárstva v Tekovskom múzeu v Leviciach.
The documentation of traditional agriculture in the Museum of Tekov in Levice.
Full text

IVANICKÁ, Z.: s. 85-99
Ľudový šperk v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach.
The folk jewel in the Museum of Tekov ´s collection in Levice.
Full text

PÖLHÖS, M.: s. 100-108
Nové poznatky o vzniku mestského múzea v Leviciach.
New pieces of knowledge/information on establishing the municipal museum in Levice.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 109-113
Prvá tlačiareň v Leviciach. Tlačiar Ján Cherrier.
The first printing office in Levice. Printer Ján Cherrier.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 114-121
Osudy levickej sochy generála Milana R. Štefánika.
The fate of Levice´s statue of general Milan R. Štefánik.
Full text

BÁTOVSKÁ, J.: s. 122-133
Likvidácia kláštorov v Leviciach.
Liquidation of monasteries and convents in Levice.
Full text

HYKISCH, A.: s. 134-137
Vidlice, lopaty a knihy.
Fork, dipper and books.
Full text

BEŇOVÁ, K.: s. 138-143
Pracovné zmluvy z Thonetovského veľkostatku.
Working Contracts from the Thonets‘ lordship.
Full text

SMETANA, V.: s. 145-146
Pavol Behula 75 ročný.
Pavol Behula – 75 years old.
Full text

PÖLHÖS, M.: s. 147
Karol Sándor 70 ročný.
Karol Sándor – 70 years old.
Full text

DANO, J.: s. 148-149
Životné jubileum PhDr. Kataríny Holbovej.
PhDr. Katarína Holbová ?s jubilee.
Full text

DANO, J.: s. 150
Jubilujúca Margaréta Pölhös.
Mgr. Margaréta Pölhös ?s jubilee.
Full text

BEŠINOVÁ, E.: s. 151-152
Za Mgr. Petrom Tesákom.
In Memoriam Mgr. Peter Tesák.
Full text

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: