ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS VII, 2008

SMETANOVÁ, E.: s. 8-11
Jedinečná lokalita sápy hľuznatej (Phlomis tuberosa L.) v Podlužanoch pri Leviciach.
Unique locality with occurrence of tuberous Jerusalem sage (Phlomis tuberosa L.) in Podlužany near Levice.
Full text

ŠIMA, P.: s. 12-22
Morovité (Lepidoptera: Noctuidae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
Noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) of the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony nearby Nové Zámky town.
Full text

SMETANA, V.: s. 23-33
Čmele a spoločenské osy (Hymenoptera: Bombini, Polistinae et Vespinae) na vybraných lokalitách v národnom parku Veľká Fatra.
Bumblebees and social wasps (Hymenoptera: Bombini, Polistinae et Vespinae) on the selected localities in the Veľká Fatra National park.
Full text

IVANIČ, P.: s. 34-48
Rekonštrukcia komunikácií na dolnom Pohroní v stredoveku.
Reconstruct of communication in down Pohronie in the Middle Ages.
Full text

BEŠINOVÁ, E.: s. 49-64
Rok 1968 a okres Levice.
Year 1968 and district Levice.
Full text

MIKITOVÁ, M.: s. 65-75
Literárne stopy spoľahlivého svedka minulosti a prítomnosti.
Literary memento of an authentic witness of past and presence.
Full text

DANO, J.: s. 77-84
Dokumentácia tradičného poľnohospodárstva v Tekovskom múzeu v Leviciach.
The documentation of traditional agriculture in the Museum of Tekov in Levice.
Full text

IVANICKÁ, Z.: s. 85-99
Ľudový šperk v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach.
The folk jewel in the Museum of Tekov ´s collection in Levice.
Full text

PÖLHÖS, M.: s. 100-108
Nové poznatky o vzniku mestského múzea v Leviciach.
New pieces of knowledge/information on establishing the municipal museum in Levice.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 109-113
Prvá tlačiareň v Leviciach. Tlačiar Ján Cherrier.
The first printing office in Levice. Printer Ján Cherrier.
Full text

ŠVOLIKOVÁ, M.: s. 114-121
Osudy levickej sochy generála Milana R. Štefánika.
The fate of Levice´s statue of general Milan R. Štefánik.
Full text

BÁTOVSKÁ, J.: s. 122-133
Likvidácia kláštorov v Leviciach.
Liquidation of monasteries and convents in Levice.
Full text

HYKISCH, A.: s. 134-137
Vidlice, lopaty a knihy.
Fork, dipper and books.
Full text

BEŇOVÁ, K.: s. 138-143
Pracovné zmluvy z Thonetovského veľkostatku.
Working Contracts from the Thonets‘ lordship.
Full text

SMETANA, V.: s. 145-146
Pavol Behula 75 ročný.
Pavol Behula – 75 years old.
Full text

PÖLHÖS, M.: s. 147
Karol Sándor 70 ročný.
Karol Sándor – 70 years old.
Full text

DANO, J.: s. 148-149
Životné jubileum PhDr. Kataríny Holbovej.
PhDr. Katarína Holbová ?s jubilee.
Full text

DANO, J.: s. 150
Jubilujúca Margaréta Pölhös.
Mgr. Margaréta Pölhös ?s jubilee.
Full text

BEŠINOVÁ, E.: s. 151-152
Za Mgr. Petrom Tesákom.
In Memoriam Mgr. Peter Tesák.
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: