Pozvánka na prehliadku vysunutých expozícií
Krížom krážom za pokladom

90 rokov múzea v Leviciach

zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

REDAKCIA ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE

Adresa: TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach, Sv Michala 40, 934 69 Levice, Slovenská republika
Telefón: 036 /6312 112, 036/ 6312 866
Fax: 036/ 6312 866
E-mail: tmlevice@nextra.sk

Redakčná rada: PhDr. Jarmila Bátovská
PhDr. Ján Dano
RNDr. Vladimír Smetana
Mgr. Marta Švoliková

Výkonný redaktor a zostavovateľ: RNDr. Vladimír Smetana
Technický redaktor: Mgr. Nikola Mihálová
© 2006-2017, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: