Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE IV, 2001

Baláž, F.: s.13-21
Ornitofauna biotopov okolia Mochoviec.
Full text

David, S.: s. 22-36
Floristický výzkum dolního toku (potomalu) řeky Hron.
Full text

David, S.: s. 37-48
Vážky (Insecta: Odonata) dolního toku řeky Ipeľ.
Full text

Pálinkás, T., Katkin, S: s. 49-56
Šahy - kláštorná sýpka. Výsledky archeologického výskumu v rokoch 1997 a 1999.
Full text

Todorova Ruseva, V.: s. 57-75
Príspevok k výskumu histórie Bulharskej komunity v okrese Levice.
Full text

Kollár, L., Smetana, V.: s. 78-100
Liskavkovité (Coleoptera : Chrysomelidae) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Smetanová, E.: s. 101-117
Herbárové položky známych slovenských botanikov z prelomu 19. a 30. storočia v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Pölhös, M.: s. 118-127
Rímske spony v zbierkach Tekovského múzea.
Full text

DANO, J.: s. 130-151
Publikačná a edičná činnosť Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Nešpor, J.: s. 152-197
Predbežný súpis literatúry so vzťahmi k Levickému hradu.
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: