Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM in Lewenz
offiziell WEB-seite
   INFORMATIONEN    GESCHICHTE    EXPOSITIONEN    FOTOGALERIE    DENKSCHRIFT    SCHMUCKSACHEN in Tekovmuseum    GEDENKMEDAILLE VON PAVEL HULJAK
MENU:
Was ist das
Acta musei?
 
Autorsanweisungen
 
Redaktion
cer Acta
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE IV, 2001

Baláž, F.: s.13-21
Ornitofauna biotopov okolia Mochoviec.
Full text

David, S.: s. 22-36
Floristický výzkum dolního toku (potomalu) řeky Hron.
Full text

David, S.: s. 37-48
Vážky (Insecta: Odonata) dolního toku řeky Ipeľ.
Full text

Pálinkás, T., Katkin, S: s. 49-56
Šahy - kláštorná sýpka. Výsledky archeologického výskumu v rokoch 1997 a 1999.
Full text

Todorova Ruseva, V.: s. 57-75
Príspevok k výskumu histórie Bulharskej komunity v okrese Levice.
Full text

Kollár, L., Smetana, V.: s. 78-100
Liskavkovité (Coleoptera : Chrysomelidae) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Smetanová, E.: s. 101-117
Herbárové položky známych slovenských botanikov z prelomu 19. a 30. storočia v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Pölhös, M.: s. 118-127
Rímske spony v zbierkach Tekovského múzea.
Full text

DANO, J.: s. 130-151
Publikačná a edičná činnosť Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Nešpor, J.: s. 152-197
Predbežný súpis literatúry so vzťahmi k Levickému hradu.
Full text

TEKOVSKÉ MÚZEUM in Lewenz
offiziell WEB-seite
   INFORMATIONEN    GESCHICHTE    EXPOSITIONEN    FOTOGALERIE    DENKSCHRIFT    SCHMUCKSACHEN in Tekovmuseum    GEDENKMEDAILLE VON PAVEL HULJAK
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: