Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE III, 1998

Vladimír Smetana: s.9-24
Spoločenstvá čmeľovitých v blízkom okolí dolného toku rieky Hron.
Full text

Vladimír Smetana: s. 25-36
Osy v Štiavnických vrchoch.
Full text

Ladislav Kollár: s. 37-54
Chrobáky z nadčeľade Scarabaeoidea vybraných lokalít Ipeľskej pahorkatiny a juhozápadnej časti Štiavnických vrchov.
Full text

Beata Suchánska: s. 55-88
História Piaristického gymnázia v Leviciach.
Full text

Ján Dano: s. 89-103
Príspevok k pestovaniu zeleniny v Pukanci.
Full text

Katarína Holbová: s. 105-125
Príspevok ku štúdiu a dokumentarizácii kraslíc a kraslicovej tvorby na Slovensku.
Full text

Edita Andrusková: s. 129-142
Levice a Esterházyovci od konca 17. storočia do roku 1867.
Full text

Ján Dano: s. 143-152
Tradičné formy žatvy a mlatby v obci Jabloňovce
Full text

Ján Dano: s. 155-177
Poľnohospodárstvo v zbierkovom fonde Tekovského múzea Levice.
Full text

Ladislav Kollár, Vladimír Smetana: s. 179-198
Vybrané čeľade chrobákov v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: