Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE III, 1998

Vladimír Smetana: s.9-24
Spoločenstvá čmeľovitých v blízkom okolí dolného toku rieky Hron.
Full text

Vladimír Smetana: s. 25-36
Osy v Štiavnických vrchoch.
Full text

Ladislav Kollár: s. 37-54
Chrobáky z nadčeľade Scarabaeoidea vybraných lokalít Ipeľskej pahorkatiny a juhozápadnej časti Štiavnických vrchov.
Full text

Beata Suchánska: s. 55-88
História Piaristického gymnázia v Leviciach.
Full text

Ján Dano: s. 89-103
Príspevok k pestovaniu zeleniny v Pukanci.
Full text

Katarína Holbová: s. 105-125
Príspevok ku štúdiu a dokumentarizácii kraslíc a kraslicovej tvorby na Slovensku.
Full text

Edita Andrusková: s. 129-142
Levice a Esterházyovci od konca 17. storočia do roku 1867.
Full text

Ján Dano: s. 143-152
Tradičné formy žatvy a mlatby v obci Jabloňovce
Full text

Ján Dano: s. 155-177
Poľnohospodárstvo v zbierkovom fonde Tekovského múzea Levice.
Full text

Ladislav Kollár, Vladimír Smetana: s. 179-198
Vybrané čeľade chrobákov v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: