Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ČO JE ACTA MUSEI TEKOVENSIS?

     Zborník Tekovského múzea v Leviciach – Acta Musei Tekovensis Levice – je odbornou publikáciou Tekovského múzea v Leviciach. Jeho predchodcom bol Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, ktorého 12 čísel vyšlo v nepravidelných intervaloch v rokoch 1962-1989.
     Zborník Acta Musei Tekovensis Levice prezentuje poznatky z vedných odborov, súvisiacich s poslaním, zameraním a činnosťou Tekovského múzea (prírodné vedy, národopis, história). Možno v ňom publikovať pôvodné vedecké práce, odborné príspevky pojednávajúce o vybraných kolekciách zbierkového fondu a iné materiály (krátke správy, bibliografie, recenzie publikácií, personálie a pod.). Zborník vychádza 1x za dva roky. V roku 2006 vyšlo 6. číslo.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: