Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE V, 2004

DAVID, S.: s.11-27
Vegetační pomery NPR Horšianska dolina (Ipeľská pahorkatina, JZ Slovensko).
Vegetation conditions of NNR Horšianska dolina valley (Ipeľská pahorkatina hill-land, SW Slovakia).
Full text

SVATOŇ, J., SVATOŇOVÁ, E.: s. 28-49
Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Hronskej a Ipeľskej pahorkatiny.
Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) in the Hronská pahorkatina hill-land and Ipeľská pahorkatina hill-land.
Full text

CUNEV, J.: s. 50-61
Nosáčiky (Coleoptera: Curculionidae) na vybraných lokalitách okolia Levíc.
Weevils (Coleoptera: Curculionidae) on the selected localities of the surroundings Levice town.
Full text

PROFANT, J.: s. 62-68
Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) širšieho okolia Levíc.
Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) from the wider surroundings of Levice town.
Full text

ŠIMA, P.: s. 69-77
Vijačkovité (Lepidoptera: Pyralidae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch a jej bezprostredného okolia.
Pyralidae family (Lepidoptera: Pyralidae) on the Kvitnúci ostrov gardening colony and her proximate surroundings.
Full text

SMETANA, V.: s. 78-82
Poznámky k výskytu kutaviek a ôs (Hymenoptera: Sphecoidea et Vespidae) v Chočských vrchoch a priľahlej časti Západných Tatier.
Notes to the distribution of sphecoid wasps and wasps (Hymenoptera: Sphecoidea and Vespidae) in the Chočské vrchy mts. and in the adjoining part of the Západné Tatry mts.
Full text

ALT, E.: s. 83-94
Príspevok k dejinám včelárstva v okrese Levice.
Contribution to the history of beekeeping in the district Levice.
Full text

HAVIAR, M., SMETANA, V.: s. 97-113
Lienkovité (Coleoptera: Coccinellidae) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the collections of Tekov museum in Levice.
Full text

DANO, J.: s. 117-128
Bibliografia prác odborných pracovníkov Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2000-2004.
Bibliography of works by the present experts of Tekov museum in Levice, during the period of 2000-2004.
Full textTEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: