ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE 5, 2004

DAVID, S.: s.11-27
Vegetační pomery NPR Horšianska dolina (Ipeľská pahorkatina, JZ Slovensko).
Vegetation conditions of NNR Horšianska dolina valley (Ipeľská pahorkatina hill-land, SW Slovakia).
Full text

SVATOŇ, J., SVATOŇOVÁ, E.: s. 28-49
Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Hronskej a Ipeľskej pahorkatiny.
Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) in the Hronská pahorkatina hill-land and Ipeľská pahorkatina hill-land.
Full text

CUNEV, J.: s. 50-61
Nosáčiky (Coleoptera: Curculionidae) na vybraných lokalitách okolia Levíc.
Weevils (Coleoptera: Curculionidae) on the selected localities of the surroundings Levice town.
Full text

PROFANT, J.: s. 62-68
Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) širšieho okolia Levíc.
Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) from the wider surroundings of Levice town.
Full text

ŠIMA, P.: s. 69-77
Vijačkovité (Lepidoptera: Pyralidae) záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch a jej bezprostredného okolia.
Pyralidae family (Lepidoptera: Pyralidae) on the Kvitnúci ostrov gardening colony and her proximate surroundings.
Full text

SMETANA, V.: s. 78-82
Poznámky k výskytu kutaviek a ôs (Hymenoptera: Sphecoidea et Vespidae) v Chočských vrchoch a priľahlej časti Západných Tatier.
Notes to the distribution of sphecoid wasps and wasps (Hymenoptera: Sphecoidea and Vespidae) in the Chočské vrchy mts. and in the adjoining part of the Západné Tatry mts.
Full text

ALT, E.: s. 83-94
Príspevok k dejinám včelárstva v okrese Levice.
Contribution to the history of beekeeping in the district Levice.
Full text

HAVIAR, M., SMETANA, V.: s. 97-113
Lienkovité (Coleoptera: Coccinellidae) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the collections of Tekov museum in Levice.
Full text

DANO, J.: s. 117-128
Bibliografia prác odborných pracovníkov Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2000-2004.
Bibliography of works by the present experts of Tekov museum in Levice, during the period of 2000-2004.
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: