Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
FOND NA PODPORU UMENIA
 
DOTAČNÝ SYSTÉM MK SR
 
KALENDÁRIUM
 
INFORMÁCIE
 
KONCEPCIA ZBIERKOTVORNEJ ČINNOSTI
 
HISTÓRIA
 
EXPOZÍCIE
 
FOTOGALÉRIA
 
ZBORNÍK
 
VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ TM
 
MÚZEUM A ETNOGRAF
 
ĽUDOVÝ NÁBYTOK
 
HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
 
KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA
 
MEDAILA PAVLA HULJAKA
 
CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely
 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ČO JE ZPRAVODAJ A VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ?

     Od roku 1962 do roku 1989 v nepravidelných intervaloch vydávalo Tekovské múzeum v Leviciach Zpravodaj, prvé štyri čísla a Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, číslo päť až dvanásť. Prvé dve čísla boli výlučne s tématikou histórie a archeológie, od čísla tri sa pravidelne objavujú aj príspevky s prírodovednou tématikou. Ľudová kultúra sa objavuje až od čísla štyri, pričom jubilejné desiate číslo bolo monotématické, venované výlučne ľudovej kultúre. Celkove bolo uverejnených 115 príspevkov, z toho pracovníci múzea spracovali 64. Mimo Tekovského múzea v Leviciach bolo 12 príspevkov od autorov pracujúcich v slovenských múzeách a ústavoch SAV a 39 od autorov z nášho regiónu. Z hľadiska tématickej štruktúry bolo uverejnených najviac príspevkov z histórie a archeológie v počte 33, z ľudovej kultúry v počte 15, z prírodných vied v počte 15, z literárnej histórie v počte 5, z jazykovedy v počte tri. Popri tom sa objavili aj metodické materiály v počte 6, recenzie v počte 14, bibliografie v počte tri a správy v počte 20.

PhDr. Ján Dano

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: