Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
hrad
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ČO JE ZPRAVODAJ A VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ?

     Od roku 1962 do roku 1989 v nepravidelných intervaloch vydávalo Tekovské múzeum v Leviciach Zpravodaj, prvé štyri čísla a Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, číslo päť až dvanásť. Prvé dve čísla boli výlučne s tématikou histórie a archeológie, od čísla tri sa pravidelne objavujú aj príspevky s prírodovednou tématikou. Ľudová kultúra sa objavuje až od čísla štyri, pričom jubilejné desiate číslo bolo monotématické, venované výlučne ľudovej kultúre. Celkove bolo uverejnených 115 príspevkov, z toho pracovníci múzea spracovali 64. Mimo Tekovského múzea v Leviciach bolo 12 príspevkov od autorov pracujúcich v slovenských múzeách a ústavoch SAV a 39 od autorov z nášho regiónu. Z hľadiska tématickej štruktúry bolo uverejnených najviac príspevkov z histórie a archeológie v počte 33, z ľudovej kultúry v počte 15, z prírodných vied v počte 15, z literárnej histórie v počte 5, z jazykovedy v počte tri. Popri tom sa objavili aj metodické materiály v počte 6, recenzie v počte 14, bibliografie v počte tri a správy v počte 20.

PhDr. Ján Dano

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: