Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva na prehliadku vysunutých expozícií
Vodný mlyn Bohunice
Skalné obydlia Brhlovce
Po- Ne 9.00 - 16.00


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
INFORMÁCIE
 
KONCEPCIA ZBIERKOTVORNEJ ČINNOSTI
 
HISTÓRIA
 
EXPOZÍCIE
 
FOTOGALÉRIA
 
ZBORNÍK
 
ĽUDOVÝ NÁBYTOK
 
HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
 
KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA
 
MEDAILA PAVLA HULJAKA
 
CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely
 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Medaila Pavla Huljaka

     Tekovské múzeum v Leviciach od roku 2002 udeľuje Pamätnú medailu Pavla Huljaka za výrazný podiel na rozvoji Tekovského múzea
v Leviciach v oblasti:
  • vedecko-výskumnej činnosti
  • odbornej múzejnej práce
  • kultúrno-výchovnej činnosti
  • propagácie múzea doma a v zahraničí
  • materiálnej a finančnej pomoci
  • vzájomná spolupráca

--- Fotografia - Medaila Pavla Huljaka ---
Pavel Huljak
25.1.1881 – 29.10.1958

     Narodil sa 25. januára 1881 v Tekovskej Novej Vsi. Odbornosť pedagóga - vychovávateľa získal v roku 1900 na Učiteľskom ústave v Leviciach. V roku 1907 svoju pedagogickú odbornosť rozšíril v Budapešti o spôsobilosť pre výuku rečovo postihnutých detí. V roku 1923 na Učiteľskom ústave v Leviciach získal kvalifikáciu pre vyučovanie kreslenia na meštianskych školách.
     Svoju dlhú učiteľskú púť začal v rusínskej dedinke Čísava. Z Čísova viedla jeho cesta do hontianskej obce Dolné Rykynčice, kde sa podielal na založení obecnej knižnice a spotrebného družstva. Ďalšou zastávkou bola obec Horša. V roku 1911 Ministerstvo školstva Uhorska menovala Pavla Huljaka za riaditeľa školy a organistu do slovenskej obce Ostrihomskej diecézy - Pilisszentlászló. Okrem základných učiteľských povinností, tu vykonával aj funkciu poštmajstra, pomocného notára a všetky činnosti, ktoré vo vzdialenej horskej dedine Pilišských hôr občania postrádali.
      Po vzniku Československej republiky Pavel Huljak začína učiteľské pôsobenie v malej dedinke Šalmoš. Tu sa venoval aj písaniu obecnej kroniky. V roku 1922 dostal poverenie od školského inšpektorátu v Leviciach pre výkon riaditeľa ľudovej školy v Čajkove. Tu mohol naplno rozvinúť svoj pedagogický talent, schopnosti a nadobudnuté vedomosti. Poslednou zastávkou v bohatej učiteľskej kariere bola meštianska škola v Leviciach, kde vyučoval prírodopis a geometriu.
--- Fotografia - Pavol Huljak ---      Už ako dôchodca sa roku 1946 stal prvým povojnovým riaditeľom múzea v Leviciach. Jeho zásluhou došlo k roztriedeniu a opätovnému nainštalovaniu vojnou zdecimovanej zbierky mestského múzea. Mal veľký podiel na zorganizovaní archeologického výskumu zaniknutého stredovekého sídliska na pôde mesta Levice - Baratky, vedeného Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Podarilo samu získať pre múzejnú prácu dve nové miestnosti a troch pracovníkov. Po jeho boku začal v roku 1952 pracovať Pavol Behula, ktorý pokračoval v šľapajach svojho učiteľa a stal sa uznávaným muzeológom. Súčasne sa obnovila mestská knižnica s verejnou čitárňou. Jej vedením bol poverený Pavel Huljak.
     Vďaka jeho odborným znalostiam, spoločenskej autorite, humánnym prístupom k občanom sa obnovila návštevnosť a zvýšil sa záujem o vlastivedné múzeum v Leviciach. Mnohí pamätníci s nostalgiou spomínajú ešte aj dnes ma jeho literárne večierky, prednášky o historických udalostiach viažuce sa k vývoju mesta. Vlastivedné turistické vychádzky sa stali nezabudnuteľným v kruhu milovníkov prírody.
     V roku 1954 konsolidované pomery múzea a perspektívne sa rozvíjajúca muzeálna činnosť narušilo sťahovanie zbierok z budovy Mestského domu. Novým domovom múzea sa stal starý františkánsky kláštor. Starnúceho a sklamaného riaditeľa ani tieto okolnosti neodradili, aby v doterajšej činnosti neoblomne pokračoval. Svoju riaditeľskú funkciu odovzdal v novembri 1956 a v múzeu pracoval až do svojej smrti v roku 1958.

In: Šujanský Huljak Ladislav : Sága rodu Huljakovcov, Levice, 2006, 267 strán, s. 24 - 34.


ZOZNAM OCENENÝCH
2002

MUDr. Ernest Alt
Pavol Behula
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
PhDr. Katarína Holbová
Mesto Levice

--- Fotografia č.1 - 75 výročie ---   --- Fotografia č.2 - 75 výročie ---   --- Fotografia č.3 - 75 výročie ---2007

Mgr. Margaréta Pölhös
RNDr. Vladimír Smetana
Mgr. Peter Tesák
Štátny archív Nitra, pobočka Levice
Redakcia Pohronie
Redakcia Nové Pohronie
Mestské kultúrne stredislo v Leviciach

--- Fotografia 80 výročie ---2016

Ivan Krkoš
Csaba Tolnai
Jozef Kanyuk


2017

Počas slávnostného podujatia "Ďakujeme Vám, že sme tu už deväťdesiat rokov" dňa 27.9.2017 v levickej synagóge riaditeľ TM v Leviciach PhDr. Ján Dano udelil pamätnú medailu nasledovným oceneným:
Ing. Štefan Mišák - primátor mesta Levíc, Oľga Szalmová - riaditeľka ÚS SČK v Leviciach, Peter Holba - zberateľ, podporovateľ a darca, PhDr. Karol Sándor - historik a riaditeľ múzea, Milan Merčák - konzervátor múzea, Mgr. Elena Smetanová - samostatný odborný pracovník - botanik múzea, Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm múzea, Mgr.art Štefan Kocka - reštaurátor a podporovateľ, Jozef Hostinsky - podnikateľ, majiteľ súkromného múzea a podporovateľ, Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.


--- Fotografia č.1 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.2 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.3 - 90 výročie ---


--- Fotografia č.4 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.5 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.6 - 90 výročie ---


--- Fotografia č.7 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.8 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.9 - 90 výročie ---


--- Fotografia č.10 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.11 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.12 - 90 výročie ---


--- Fotografia č.13 - 90 výročie ---   --- Fotografia č.14 - 90 výročie ---


TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: