Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
vár
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

Hulják Pál emlékérem

     A lévai Barsi Múzeum (Tekovské múzeum v Leviciach) 2002 óta ítéli oda Hulják Pál emlékplakettjét azoknak, akik kiemelkedő teljestíményt nyújtottak a múzeum fejlődése terén a következő területeken:
  • tudományos – kutatómunka
  • múzeumi szakmunka
  • kulturális – nevelő munka
  • a múzeum propagálása (népszerűsítése) itthon és külföldön
  • anyagi és pénzbeli segítség
  • kölcsönös együttműködés

Hulják Pál Emlékérme

Hulják Pál
1881.1.25. – 1958.10.29

     Barsújfalun született 1881. január 25 –én. Pedagógus-nevelő képesítést 1900-ban szerzett a Lévai Tanítóképző intézetben. 1907 –ben szaktudását Budapesten bővítette, ahol képesítést nyert a beszédhibás gyermekek oktatására. 1923 –ban a Lévai Tanítóképző intézetben elvégezte a rajz szakot a polgári iskolákra.
     Hosszú tanítói pályafutását Csíszaván, egy ruszin falucskában kezdte. Csíszaváról az útja a honti Dolné Rykynčicébe vezetett, ahol részt vett a községi könyvtár létrehozásában valamint a fogyasztási szövetkezet megalapításában. A következő állomás Horhi falu volt. 1911-ben Magyarország iskolaügyi minisztériuma Hulják Pált a szlovák lakosú piliszentlászlói (esztergomi egyházközség) iskola igazgatójává és kántoráva nevezte ki. Tanítói kötelezettségén túl ellátta a póstamesteri feladatot, a segédjegyzői teendőket és minden olyan munkát, amire a pilishegyi falucska lakosainak szüksége volt.
     A Csehszlovák Köztársaság magalakulása után tanítói tevékenységét Solymoson folytatja. A községi krónika vezetését is vállalja. 1922-ben a lévai tanfelügyelőség a csejkői népiskola igazgatójáva nevezi ki, ahol teljes mértékben kibontakoztatta tanítói tehetségét, rátermettségét és megszerzett tudását. Gazdag pedagógiai pályafutásának utolsó megállója a lévai polgári iskola volt, ahol természetrajzot és geometriát oktatott.
Pavol Huljak      1946 –ban nyugdíjasként vette át a lévai múzeum igazgatói posztját. Neki köszönhetően került sor a háborúban megtizedelt múzeumi gyűjtemény újrarendezésére és a tárlat elkészítésére. Nagy részt vállalt az elpusztult középkori település – Baratka régészeti feltárásának megszervezésében, amelyet a nyitrai Tudományos Akadémia Régészeti Intézete vezetett Léva területén. Két új irodahelyiséget valamint három új munkahelyet biztosított a múzeumnak. 1952 –ben az ő oldalán kezdte pályafutását Pavol Behula, aki követte nyomdokaiban és elismert muzeulógussá vált. Ugyanekkor felújította a városi könyvtárat, az olvasóterem tevékenységét, melynek vezetését maga vette át.
     Szaktudásának, társadalmi tekintélyének, emberiességének köszönhetően fellendült a múzeum iránti érdeklődés és a látogatottsága is emelkedett. Sokan nosztalgiával emlegetik ma is irodalmi estjeit, előadásait, amelyek a város történelméhez kapcsolódtak. A honismereti kirándulásai felejthetetlenek a természet rajongói köréban.
     A múzeumi tevékenység ígérétes fejlődését 1954 –ben megzavarta a gyüjtemény városházából való átköltöztetése. A múzeum új otthona az öreg ferences kolostor lett. Az idősödő és csalódott igazgatót ezek a nehézségek sem keserítették el, a megkezdett munkát töretlenül folytatta. Igazgatói posztját 1956 –ban adta át, de a múzeumban tovább dolgozott egészen 1958 –ig, haláláig.

In : Šujanský Huljak Ladislav: Sága rodu Huljakovcov, Levice, 2006, 267 oldal, 24 – 34 old.


A kitüntetettek névsora:
2002

MUDr. Alt Ernő
Pavol Behula
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
PhDr. Katarína Holbová
Levice – Léva városa

75-ik évforduló   75-ik évforduló   75-ik évforduló2007

Mgr. Pölhös Margaréta
RNDr. Vladimír Smetana
Mgr. Peter Tesák
Redakcia Pohronie – a Pohronie szerkesztősége
Redakcia Nové Pohronie – a Nové Pohronie szerkesztősége
Mestské kultúrne stredisko Levice – a Városi Művelődésiház

80-ik évforduló2016

Ivan Krkoš
Csaba Tolnai
Jozef Kanyuk

© 2006-2021 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: