Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
hrad
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ZBORNÍK MÚZEUM A ETNOGRAF, 1999

J. Dano a K. Holbová: s.9
Úvod.
Full text

M. Pastieriková: s. 10
Vedecko – výskumná činnosť v múzejnej praxi.
Full text

H. Zámečníková: s. 14
Využitie etnológie pri poznávaní vzťahov medzi ľudským sídlom a prírodou.
Full text

K. Holbová: s. 18
Spolupráca etnografov – muzejníkov.
Full text

M. Sopoliga: s. 27
Vedecko – výskumná činnosť Múzea ukrajinsko – rusínskej kultúry vo Svidníku.
Full text

J. Dano: s. 34
Výskumné aktivity Tekovského múzea v Leviciach.
Full text

Z. Mintálová: s. 44
Vedecko – výskumná činnosť Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine.
Full text

M. Zajíčková: s. 51
Prezentácia vedecko – výskumnej činnosti v oblasti etnológie Záhorského múzea v Skalici v edičnej a publikačnej činnosti.
Full text

E. Pančuhová: s. 63
Prezentácia zbierkového fondu duchovnej kultúry Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine.
Full text

D. Ferklová: s. 69
Fotografia ako zbierkový predmet v múzeu (zbierkový fond národopisnej fotografie a filmu v SNM EM v Martine).
Full text

D. Nociarová: s. 76
Vybrané problémy akvizičnej činnosti (na príklade národopisných zbierok Novohradského múzea v Lučenci).
Full text

Z Krišková: s. 83
Modrotlačiarenská dielňa Elemíra Montška v múzeu.
Full text

I. Danterová: s. 87
Národopisný zbierková fond Dudvážskeho múzea v Galante.
Full text

E. Lovásová: s. 92
Národopisný zbierková fond v SBM v banskej Štiavnici.
Full text

I. Zuskinová: s. 100
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline a aktivizačno – prezentačné podujati pre verejnosť.
Full text

M. Húšťavová: s. 106
Využívanie zvykoslovia v kultúrno – výchovnej činnosti v Múzeu kysuckej dediny.
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: