Hlavná stránka: Tekovské múzeum Všetkým priateľom, podporovateľom a návštevníkom múzea
želá kolektív Tekovského múzea v Leviciach od srdca príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov
a v novom roku 2019 všetko najlepšie, veľa zdravia a spokojnosti.


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
KALENDÁRIUM
 
INFORMÁCIE
 
KONCEPCIA ZBIERKOTVORNEJ ČINNOSTI
 
HISTÓRIA
 
EXPOZÍCIE
 
FOTOGALÉRIA
 
ZBORNÍK
 
ĽUDOVÝ NÁBYTOK
 
HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
 
KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA
 
MEDAILA PAVLA HULJAKA
 
CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely
 
ÚVOD
 
OBSAH
 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

ÚVOD

   Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa uskutočnil už XIV. ročník odborného seminára ETNOLÓGAMÚZEUM, určený pracovníkom slovenských múzeí. Zvolenou témou bol Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Seminár sa konal v dňoch 5. až 6. októbra 2010 v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach, ktoré bolo spolu s Etnologickou sekciou Zväzu múzeí na Slovenku jeho organizátorom.

   Na seminári sa zúčastnili nielen pracovníci regionálnych múzeí, ale aj pracovníci z vedeckých a školiteľských inštitúcií, regionálnej pobočky archívu MV SR a aj záujemcovia z radov verejnosti. Na pôde múzea ich privítali riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach, PhDr. Ján Dano a predsedníčka Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku, Mgr. Eva Ševčíková.

   O úvodný referát, ktorý poskytol prehľad o terminológii a konštrukčných prvkoch ľudového nábytku, sa postarala PhDr. Anna Kiripolská. Ďalšie príspevky, ktorých väčšina bola doplnená prezentáciami v elektronickej podobe, sa zaoberali najmä tematickými okruhmi:
  • terminológia tradičného ľudového nábytku;
  • dekoratívny prejav na ľudovom nábytku;
  • predstavenie fondov ľudového nábytku v múzeách, prípadne jeho častí;
  • nábytok v archívnych materiáloch.
   Tento zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na XIV. ročníku odborného seminára ETNOLÓG A MÚZEUM. Jeho súčasťou sú aj práce kolegov, ktorí sa kvôli závažným dôvodom nemohli na seminári zúčastniť, no poslali ich organizátorom seminára na publikovanie.
   Vydanie tohto zborníka bolo realizované s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a Národopisnej spoločnosti Slovenska, za čo im na tomto mieste vyslovujeme poďakovanie.

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: