Noc múzeí a galérií
Kalendárium 2018

Fond na podporu umenia

1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


nabytok
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

ÚVOD

   Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa uskutočnil už XIV. ročník odborného seminára ETNOLÓGAMÚZEUM, určený pracovníkom slovenských múzeí. Zvolenou témou bol Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Seminár sa konal v dňoch 5. až 6. októbra 2010 v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach, ktoré bolo spolu s Etnologickou sekciou Zväzu múzeí na Slovenku jeho organizátorom.

   Na seminári sa zúčastnili nielen pracovníci regionálnych múzeí, ale aj pracovníci z vedeckých a školiteľských inštitúcií, regionálnej pobočky archívu MV SR a aj záujemcovia z radov verejnosti. Na pôde múzea ich privítali riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach, PhDr. Ján Dano a predsedníčka Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku, Mgr. Eva Ševčíková.

   O úvodný referát, ktorý poskytol prehľad o terminológii a konštrukčných prvkoch ľudového nábytku, sa postarala PhDr. Anna Kiripolská. Ďalšie príspevky, ktorých väčšina bola doplnená prezentáciami v elektronickej podobe, sa zaoberali najmä tematickými okruhmi:
  • terminológia tradičného ľudového nábytku;
  • dekoratívny prejav na ľudovom nábytku;
  • predstavenie fondov ľudového nábytku v múzeách, prípadne jeho častí;
  • nábytok v archívnych materiáloch.
   Tento zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na XIV. ročníku odborného seminára ETNOLÓG A MÚZEUM. Jeho súčasťou sú aj práce kolegov, ktorí sa kvôli závažným dôvodom nemohli na seminári zúčastniť, no poslali ich organizátorom seminára na publikovanie.
   Vydanie tohto zborníka bolo realizované s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a Národopisnej spoločnosti Slovenska, za čo im na tomto mieste vyslovujeme poďakovanie.

© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: