Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 
hrad
nabytok
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ÚVOD

   Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa uskutočnil už XIV. ročník odborného seminára ETNOLÓGAMÚZEUM, určený pracovníkom slovenských múzeí. Zvolenou témou bol Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Seminár sa konal v dňoch 5. až 6. októbra 2010 v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach, ktoré bolo spolu s Etnologickou sekciou Zväzu múzeí na Slovenku jeho organizátorom.

   Na seminári sa zúčastnili nielen pracovníci regionálnych múzeí, ale aj pracovníci z vedeckých a školiteľských inštitúcií, regionálnej pobočky archívu MV SR a aj záujemcovia z radov verejnosti. Na pôde múzea ich privítali riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach, PhDr. Ján Dano a predsedníčka Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku, Mgr. Eva Ševčíková.

   O úvodný referát, ktorý poskytol prehľad o terminológii a konštrukčných prvkoch ľudového nábytku, sa postarala PhDr. Anna Kiripolská. Ďalšie príspevky, ktorých väčšina bola doplnená prezentáciami v elektronickej podobe, sa zaoberali najmä tematickými okruhmi:
  • terminológia tradičného ľudového nábytku;
  • dekoratívny prejav na ľudovom nábytku;
  • predstavenie fondov ľudového nábytku v múzeách, prípadne jeho častí;
  • nábytok v archívnych materiáloch.
   Tento zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na XIV. ročníku odborného seminára ETNOLÓG A MÚZEUM. Jeho súčasťou sú aj práce kolegov, ktorí sa kvôli závažným dôvodom nemohli na seminári zúčastniť, no poslali ich organizátorom seminára na publikovanie.
   Vydanie tohto zborníka bolo realizované s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a Národopisnej spoločnosti Slovenska, za čo im na tomto mieste vyslovujeme poďakovanie.

© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: