Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 

Ministerstvo kultúry SR
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ĽUDOVÝ NÁBYTOK V MÚZEÁCH NA SLOVENSKU, 2010

Zuzana Ivanická: s. 3
Úvod  

Benža, Mojmír: s. 5-16
Názvoslovie tradičného nábytku.
Terminology of traditional furniture.
Full text

Kiripolská, Anna: s. 17-31
Ľudový nábytok, jeho typológia a konštrukcia (na príklade zbierok Slovenského národného múzea v Martine).
Rustic furniture, its typology and construction (on the example of collections of the Slovak national museum in Martin).
Full text

Vincze, Ladislav: s. 32-44
Historický nábytok v druhej polovici 18. storočia v pozostalostiach levických rodín.
Historic furniture in the second half of 18th century in the inheritance of Levice families.
Full text

Sopoliga, Miroslav: s. 45-56
Ľudový nábytok Ukrajincov na Slovensku.
Rustic furniture of the Ukrainians in Slovakia.
Full text

Švajdová, Eva: s. 57-64
Zbierka ľudového nábytku Horehronského múzea v Brezne z hľadiska funkcie, typu a lokálnych špecifík.
Collection of rustic furniture of the Horehronske museum in Brezno from the point of view of its function, type and local specifics.
Full text

Sipos, Anna: s. 65-76
Komárňanské maľované truhlice.
Komarno decorated chests.
Full text

Zajíčková, Mária: s. 77-90
Maľované truhlice v zbierkach Záhorského múzea v Skalici.
Decorated chests in the collections of the Zahorske museum in Skalica.
Full text

Ivanická, Zuzana: s. 91-102
Ľudový nábytok v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Rustic furniture in the Collections of the Tekovian museum in Levice.
Full text

Zuskinová, Iveta: s. 103-118
Ľudový nábytok v expozíciách Múzea liptovskej dediny v Pribyline.
Rustic furniture in the expositions of the Museum of the Liptov village in Pribylina.
Full text

Kotvasová, Helena: s. 119-127
Prezentácia ľudového nábytku v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.
Presentation of rustic furniture in the Museum of the Kysuce village in Vychylovka.
Full text

Beňušová, Elena: s. 128-136
Dekoratívny prejav na ľudovom nábytku z Oravy.
Decorative display on rustic furniture from Orava.
Full text
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: