Pozvánka na prehliadku jedinečnej výstavy MOCHOVCE
Krížom krážom za pokladom

Fond na podporu umenia

90 rokov múzea v Leviciach

Slovenské elektrárne, a. s.

        
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jednotlivé OBJEDNÁVKY, ZMLUVY, FAKTÚRY a DAROVACIE ZMLUVY nájdete v samostatných sekciách.
© 2006-2017, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: