Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

SLUŽBY

  • výpožičky knižničného fondu za odplatu
  • odborný sprievod po prírodných a historických pamiatkach regiónu podľa požiadaviek
  • prednášky s rôznorodou tematikou pre žiakov základných a stredných škôl spojené s premietaním náučných filmov, ukážkami zbierkových predmetov a výstavkami podľa požiadaviek
  • odborná metodická pomoc
  • lektorský výklad na výstavách a v stálej expozícii
  • možnosť vyučovacích hodín
  • predaj rôznorodého propagačného materiálu a keramiky
  • prenájom hradného areálu na kultúrne podujatia
  • prenájom koncertnej sály na kultúrne podujatia
  • prenájom amfiteátra v priestore JZ bašty na kultúrne podujati


© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: