Šťastný nový rok 2018
Kalendárium 2018

Fond na podporu umenia

1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad

 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

SLUŽBY

  • výpožičky knižničného fondu za odplatu
  • odborný sprievod po prírodných a historických pamiatkach regiónu podľa požiadaviek
  • prednášky s rôznorodou tematikou pre žiakov základných a stredných škôl spojené s premietaním náučných filmov, ukážkami zbierkových predmetov a výstavkami podľa požiadaviek
  • odborná metodická pomoc
  • lektorský výklad na výstavách a v stálej expozícii
  • možnosť vyučovacích hodín
  • predaj rôznorodého propagačného materiálu a keramiky
  • prenájom hradného areálu na kultúrne podujatia
  • prenájom koncertnej sály na kultúrne podujatia
  • prenájom amfiteátra v priestore JZ bašty na kultúrne podujati


© 2006-2018, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: