Hlavná stránka: Tekovské múzeum Všetkým priateľom, podporovateľom a návštevníkom múzea
želá kolektív Tekovského múzea v Leviciach od srdca príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov
a v novom roku 2019 všetko najlepšie, veľa zdravia a spokojnosti.


Slovensky
Magyar
Deutsch
A Lévai TEKOVSKÉ
MÚZEUM
oficiális weboldala
   INFORMÁCIÓK    HISTÓRIA    Expozíciók    Fotóalbum    Tanulmánykötete    Barsi múzeum kincsei    Hulják Pál emlékérem
MENU:
Események
        Kiállítások
        Koncertek
        Elöadások
 
Nyitvatartási idő
 
Szerkesztöség
 
Szolgáltatások
 
Szolgáltatási árak
 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

PILLANATNYILAG FOLYÓ RENDEZVÉNYEK


Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Komentovaná prehliadka Levického hradu
16.9.2018 (nedeľa) 10:00 15:00 hod.
Zadarmo
Vážky Tekova a Hontu

Tekovské múzeum v Leviciach v mesiaci december 2017 vydalo novú publikáciu z pera Doc. PaedDr.Stanislav David, PhD. pod názvom Vážky (Odonata) Tekova a Hontu. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. V publikácii píše, že jej vydanie je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu.
Autor pracoval v Tekovskom múzeu v Leviciach v rokoch 1981-1997, vážkam sa venuje od roku 1982. Je autorom alebo spoluautorom 207 vedeckých, odborných, popularizačných článkov a expertíz s problematikou vážok.
Vážky Tekova a Hontu je možné si zakúpiť priamo v múzeu alebo objednať na adrese Tekovského múzea v Leviciach a bude Vám okamžite dodaná.
Cena je 8 €.
Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
Dni fotografie v Leviciach 2018
Výstavy, tvorivé dielne, prednášky, semináre, koncerty

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fotogravity o. z. Levice, Tekovské múzeum v Leviciach, Mesto Levice
11.5.2018 - jún 2018
Mesto Levice, Synagóga a areál Levického hradu
AZ 2019 ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK


Bábkové divadlo v múzeu

Divadlo z domčeka
Janko Hraško
12.3.2019 a 13.3.2019
Koncertná sála v stálej expozícii múzea. Vstupné 1 €
Noc múzeí a galérií 2019

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí
Vernisáž 4.ročníka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „ Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“
Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach
18.5.2019
Areál Levického hradu a Vodného mlyna v Bohuniciach. Vstupné 1 €
Stredoveké dni na Levickom hrade

18.6.2019 a 19.6.2019
Areál Levického hradu. Vstupné 1 €
Levické hradné slávnosti

Mesto Levice, MsKS v Leviciach, Tekovské múzeum v Leviciach
8.6.2019
Areál Levického hradu a hradného parku
Farmárska nedeľa

Prezentácia produktov z lokálnych fariem spojená s predajom a ich ochutnávkou, tematické prednášky, ľudová hudba, prehliadka vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach
Tekovské múzeum v Leviciach, Obec Bohunice
30.6.2019, 28.7.2019,25.8.2019,29.9.2019
Areál Vodného mlyna v Bohuniciach. Vstupné deti 0.50 €, dospelí 1 €Zmena programu vyhradená.
O prípadných zmenách v pláne podujatí budeme včas informovať.
A Lévai TEKOVSKÉ
MÚZEUM
oficiális weboldala
   INFORMÁCIÓK    HISTÓRIA    Expozíciók    Fotóalbum    Tanulmánykötete    Barsi múzeum kincsei    Hulják Pál emlékérem
© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: