Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 
  
  
  
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN


plagat_392.jpg

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Skalné obydlia Brhlovce
Tekovské múzeum v Leviciach
Typ aktivity: sprevádzanie
15.9.2019 9.00-16.00 hod.
Voľný vstup do vysunutej expozície SO Brhlovce s cieľom predstaviť návštevníkom unikátnu pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

UMENIE A ZÁŽITOK NA LEVICKOM HRADE
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Tekovské múzeum v Leviciach a Základná umelecká škola v Leviciach
Typ aktivity: výchovný koncert, tvorivé dielne, koncert

24.9.2019 9.00 a 10.30 výchovný koncert Základnej umeleckej školy v Leviciach pre žiakov I.stupňa v koncertnej sále múzea v stálej expozícii a tvorivé dielne v kultúrno-výchovnej miestnosti v Dobóovskom kaštieli.
Informácie na 0914 202 028

26.9.2019 o 17.00 v koncertnej sále v stálej expozícii múzea koncer t pod názvom "Európske umenie" pre širokú verejnosť.

plagat_394.jpg

plagat_395.jpg


plagat_363.jpg

Tretí ročník obľúbeného podujatia medzi verejnosťou bude zameraný na vybrané témy. 30.6.2019 to bola jedlá záhrada, opeľovanie, hmyzie domčeky, 25.8.2019 dožinky- oslava zberu úrody a 29.9.2019 príbeh ovocia-varenie lekváru, spracovanie hrozna, výroba vína. Súčasne bude prezentácia produktov z lokálnych fariem, včelích produktov a liečivých rastlín spojená s predajom a ich ochutnávkou, ukážky ľudových remesiel a ľudovej hudby, prehliadka vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach. Občerstvenie-tradičné jedlá.

plagat_348.jpg

V týchto dňoch vydalo Tekovské múzeum v Leviciach 11 číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice. Pripravili sme v ňom pre Vás veľa zaujímavých článkov z výskumnej činnosti pracovníkov múzea i početných autorov spolupracujúcich s našou inštitúciou. Už prvá štúdia prináša množstvo poznatkov o jedinečnej flóre okolia Plášťoviec, kde sa podarilo zaznamenať viac ako 500 druhov kvitnúc ich rastlín. Nemenej zaujímavou lokalitou sú mokraďné biotopy Žitavskej nivy, ktoré hostia dnes už vzácne spoločenstvá čmeľov, charakteristické svojim druhovým i kvantitatívnym zložením. Čmeľ Bombus haematurus bol v našom štáte prvý krát zistený v roku 2003.
V súčasnosti je už prítomný na mnohých lokalitách, predovšetkým na západnom Slovensku. Prezentovaná štúdia sa venuje aktuálnemu rozšíreniu tohto druhu u nás, jeho ekológii a biológii. Súčasťou tohto čísla zborníka je aj ďalší príspevok o motýľoch v záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ v Nových Zámkoch. Stredoveká osada Baratka je úzko spätá s dávnym osídlením na území dnešných Levíc. Geofyzikálny prieskum umožnil získať o nej mnoho nových poznatkov. Nemenej zaují mavé informácie prinášajú aj články o histórii úverného družstevníctva v okrese Levice i o prievozníkovom dome v Tlmačoch. Zbierkam Tekovského múzea v Leviciach je aj v tomto čísle zborníka venovaná veľká pozornosť. Pojednáva o nich až 5 príspevkov. Medzi veľmi hodnotné kolekcie patrí zbierka murárok. Nachádza sa v nej 47 druhov v počte 318 exemplárov, vrátane mnohých vzácnych a ohrozených druhov. Pochádzajú zo 155 lokalít. Nález druhu Stenodynerus picticrus je prvý na území Slovenska. Do úplne iného sveta nás prenesie článok o spolupráci svetoznámeho polárneho bádateľa Fridtjofa Nansena s maliarom Štefanom Nécseyom, synom zakladateľa múzea v Leviciach. Samostatné príspevky prezentujú textílie s tkanou výzdo bou z čilejkárskeho mikroregiónu i vyzuváky, ktorých tvar bol inšpirovaný zoomorfnými motívmi. Zaujímavé sú aj osudy Rudavského sochy „Svedectvo“, inštalovanej v súčasnosti pred „kapitánskou budovou“ múzea. Z informačného aspektu je veľmi významné spracovanie bibliografie pracovníkov múzea za obdobie rokov 2005 – 2017.

11.číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice si môžte zakúpiť v našom múzeu respektíve objednať na adrese Tekovské múzeum v Leviciach. Cena jedného výtlačku bola stanovená na 4 €.
        RNDr. Vladimír Smetana
PLÁNOVANÉ PODUJATIA V ROKU 2019

Zmena programu vyhradená.
O prípadných zmenách v pláne podujatí budeme včas informovať.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: