Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2016

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2016 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  15.000,00 €
2) Výdavky  239.284,00 €
v tom: mzdy (610)  129.003,00 €

Úprava rozpočtu:

1. Bežné výdavky: RO B1:
 BV + 22.500,00 €
- výmena oplotenia Brhlovce5.000,00 €
- oprava pódia a vyhliadkovej časti amfiteátra17.500,00 €

2. Bežné výdavky: RO B2:
  BV + 2.297,00 €
- odstupné a odvody  

3. Bežné výdavky: RO B3:
 BV + 13.567,50 €
- 610 mzdy 10.500,00 €  
- 620 odvody 3.517,50 €  

4. Bežné výdavky. RO B4:
 BV + 500,00 €
- spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí  

5. Bežné výdavky. RO B5:
 BV + 541,00 €
- MKSR – kultúrne poukazy  

6. Bežné výdavky. RO B6:
 BV + 5.000,00 €
- FPU – projekt „Reštaurovanie vzácnych obrazov“ 3.500,00 €  
- FPU – projekt Zborník „História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II.“ 1.500,00 €  

7. Bežné výdavky. RO B7:
 BV + 519,50 €
- spolufinancovanie projektov FPU - Reštaurovanie obrazov 400,50 €  
- Zborník Fajky... II“ 119,50 €  

8. Bežné výdavky. RO B8:
 BV + 325,00 €
- MKSR – kultúrne poukazy  

9. Bežné výdavky RO B9:
 BV + 6.000,00 €
- z vlastných príjmov R06  

Rozpočet bol k 31. 12. 2016 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové prostriedky nasledovne:
- Dotácie (72c) 1.000,00 €
- Sponzorské príspevky (72a) 1.530,00 €

Celkom KZ 72a)c)2.530,00 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31.12.2016:
- z rozpočtu NSK - bežné 278.219,24 €
- z projektu MKSR – KP 866,00 €
- z projektu FPU 5.000,00 €
- vlastné príjmy 21.000,00 €
- mimorozpočtové 2.530,00 €

Celkom k 31.12.2016307.615,24 €


A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet:Čerpanie:
611 – 41 Mzdy, platy102.866,41102.866,41
612 Príplatky22.236,1322.236,13
614 Odmeny13.860,4613.860,46

Celkom za 610139.053,00139.053,00

     V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.
K 31. 12 2016 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov, z toho v priebehu polroka jeden na kratší pracovný úväzok.
Priemerná mzda v roku 2016 dosiahla výšku 681,63 €.


620 – Poistné a príspevok do poisťovní
  Rozpočet:Čerpanie:
621-3 KZ 41 Zdravotné poistenie 13.776,4013.776,40
625001-625007 Sociálna poistenie KZ4135.902,5735.902,57

Celkom za kategóriu 62 KZ 4149.678,97 €49.678,97 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: